Oбразование

20 минути онлайн урок за малките ученици

06-10-2020 17:32
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
 20 минути онлайн урок за малките ученици Такава е максималната допустима продължителност на учебен час в начален етап при дистанцинно обучение
Дистанционният учебен час не може да надвишава двадесет минути в начален етап. В прогимназията таванът е 30 минути, а в гимназиален – 40 минути. Това предвиждат промените в Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование, която описва как да се провежда електронното обучение.
Дистанционните уроци бяха регламентирани официално и с последните поправки в Закона за предучилищното и училищното образование, след като по време на пандемията от К-19 децата завършиха онлайн миналата учебна година. С наредбата, която вече е обнародвана в "Държавен вестник", пък се дават по-детайлни разяснения за провеждането на е-обучението.

Дистанционното обучение се допуска
ааа
при извънредни обстоятелства, грипни ваканции, карантина, както и за отделни ученици по медицински причини. То може да бъде два вида - синхронно и асинхронно. При синхронно обучение от разстояние ученикът общува с учителя и другите ученици онлайн, обучението се случва в реално време във виртуална класна стая. Регламентираната максимална продължителност на часовете е по-кратка от присъствените, които са 35 минути за учениците от първи и втори клас и 40 за по-големите.

Доколко е полезно за децата да стоят
аааа
пред компютрите и как това влияе на здравето беше тема и по време на дебатите при приемане на поправките в Закона за предучилищното и училищното образование. Тогава и МОН, и депутатите се обединиха около тезата, че е необходима широка дискусия по темата. Като основен проблем обаче се изтъкна това, че децата прекарват немалко време пред устройствата с необразователна цел.
При несинхронното обучение пък ученикът наблюдава урока, има необходимите материали в електронна форма, но не комуникира с учителя и с останалите ученици.

В този случай времето за дистанционните учебни
аааа
часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. Графикът за часовете и обратната връзка се оповестява на електронната страница на училището. В наредбата е регламентирано, че при възникване на извънредни обстоятелства, които налагат прекъсването на присъствената форма, обучението се осъществява доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Същото важи и за отделни паралелки.
аааа
Ако пък ученик, избрал и имащ право на дистанционна форма на обучение, е записан в училище, което не го осигурява, се уведомява началникът на Регионалното управление по образование. Идеята е той да намери вариант да включи ученикът към дистанционна форма на обучение в друго училище. В този случай въпросното учебно заведение ще осигурява наблюдението на уроците, а взаимодействите, обратната връзка и оценяването - от училището, където е записано детето. Ако ученикът е в дистанционна форма по свое собствено желание,
аааа
родителите му трябва да му осигурят необходимата
аааа
техника, да поддържа редовна комуникация с училището и да се интересува от подготовката на детето си. Е-обучението ще се прекратява както по желание на ученика, така и ако той не се е включвал в образователния процес 5 дни без уважителна причина, както и при неизпълнение с поетите от родителите ангажименти с декларация.

Готовността на всички училища да осъществят дистанционно обучение е и едно от предизвикателствата пред образователната система, особено в контекста на пандемията от К-19. Затова образователното министерство планира да закупи 80 000 устройства за електронно обучение, като поне 60 000 от тях ще са за учениците, а останалите за учителите. Вероятно обаче това няма да се случи през тази година.Увеличават студентските стипендии с 20% Увеличават студентските стипендии с 20% Учащите няма да имат право на бонуси за успех, ако повтарят семестри, заради преместване в друг университет, докторантура или специализация
Учителите решават за маските при малките деца Учителите решават за маските при малките деца Защините средства за лице ще са задължителни по време на час за учениците от 5 до 12 клас, но не и когато ги изпитват, гласи заповед на образователния министър Красимир Вълчев
Големите ученици с маски в час Големите ученици с маски в час Около това виждане са се обединили експерти на работна среща, очаква се финално решение на МОН
1300 лв. минимум за асистент в университет 1300 лв. минимум за асистент в университет Промяната ще обхване 33 висши училища с 2412 нехабилитирани преподаватели, целта е да се подмлади академичният състав
Свърши масовизацията на висшето образование Свърши масовизацията на висшето образование  Медицината е най-конвертируемото образование, а ректорите разбраха, че най-важна е репутацията на университети, казва министър Красимир Вълчев
108% ръст на студентите по медицина 108% ръст на студентите по медицина Общият брой на учащите за висшисти у нас обаче е намалял с 18% за седем години, показват данните от Рейтинговата система на университетите в България
22 училища в София учат онлайн 22 училища в София учат онлайн 320 учители в столицата вече са заразени с коронавирус
Учителите в горния курс са за онлайн часове Учителите в горния курс са за онлайн часове По-малките трябва да останат обаче в училище, смятат повечето предоподаватели
Отлагат държавни изпити по фармация Отлагат държавни изпити по фармация

МУ-София преустановява присъствените занятия до 12 ноември, гласи заповед на ректора акад. Лъчезар Трайков

Директорите инициират онлайн учене Директорите инициират онлайн учене Te ще инициират превключването при определени критерии, а образователният министър ще разрешава
1 2 3 ... 38 »