Коментар

Ако не сме заедно, успехът е под въпрос

28-09-2020 06:59
Clinica.bg

press@clinica.bg
Ако не сме заедно, успехът е под въпрос Организационно и финансово въпросите могат да бъдат решени, но кадровия дефицит поставят всички ни под риск, казва д-р Даниела Дариткова
Липсата на кадри и намаленото финансиране са основните проблеми, които стоят пред лечебните заведения, а решаването им е от първостепенно значение за нормалното им функциониране. Това показват основните изводи от анкетата на „Индекс на болниците", които бяха представени по време на дискусията "КОВИД-19, предизвикателства и решения при лечебните заведения за болнична помощ". През следващите дни ще публикуваме и коментарите на специалистите, които участваха в дискусията, върху тези изводи. Днес може да видите мнението на д-р Даниела Дариткова. Тя е председател на Комисията по здравеопазване в НС и на парламентарната група на ГЕРБ.
Дискусията е изключително полезна, защото предизвикателството КОВИД-19 се оказа сериозно за всички ни. От началото на пандемията не сме имали възможност да се съберем и коментираме в такъв формат. Във времето всеки от нас е отстоявал някакви позиции. От дългото ми присъствие в здравната политика, съм запомнила приблизително всеки за какво пледира. В ситуацията, в която се намираме,

ключовите думи трябва да бъдат диалог и солидарност,
aaa
защото ако не тръгнем заедно да се справяме както досега от предизвикателствата от коронавируса и последствията, успехът ни е под въпрос. От гледна точка на парламента, наистина много бързо трябваше да се пренастрои законодателството. За първи път в най-новата история на България се обяви извънредно положение. Трябваше да се напише специален закон, който да обхване всички мерки, касаещи кризата КОВИД-19, включително и здравните.

Затова съм благодарна на всички институции
aaa
и неправителствен сектор, с които работихме по тази бърза и динамична законодателна промяна, за да може тя да бъде наистина лесно приложима и в полза на тези, които практически реализират всички мерки, грижи и действие по отношение на пациентите с КОВИД-19. Във времето се наложиха и други промени, които гарантират устойчивото фукнциониране на лечебните заведения. Надявам се, че това ще продължи като диалог и реализация на последователни,

за да може тези, които реализират медицинската помощ
aaa
на територията на страната да не изпитват нито финансови, нито организационни затруднения. Затова наистина е полезно да чуем мнението, притеснението на всеки, за това какво е срещнал като трудности. От гледна точка на практическото ми присъствие в системата на здравеопазването, е много важно да държим да бъдем равнопоставени и солидарни в усилията си да полагаме грижи за пациентите с КОВИД-19. Това касае всяка една болница, всяко едно лечебно заведение, всеки един лекар. И тук колаборацията и комуникацията трябва да са на изключително добро ниво, има какво да се желае и направи. Аз

познавам гледната точка и на общопрактикуващите
aaa
лекари, и на работещите в Спешна помощ, на стационарите, които се занимават именно с тези пациенти, на общинските и държавни болници в отдалечените региони. Наистина проблемите пред всички са различни. Но е важно всеки да подходи отговорно, да не се мъчи да прехвърли на другия отговорността, която има, защото само така ще можем да бъдем полезни на пациентите, от друга страна отново да припомня, че без солидарно участие успешното излизане от КОВИД кризата не може да се случи. В хода на тази наша противоепидемична битка е важно да решаваме и други дългосрочни проблеми на системата - дефицитът на кадрите е един от тях.

Тук обаче трябва да сме много по-гъвкави.
aaa
Бяха изказани благодарности към МУ-Варна, а аз от гледна точка на региона, който представлявам, ще благодаря на Тракийския университет, който успя да организира форма на изнесено обучение за медицински сестри в Смолян. И това е начинът да привлечем местни кадри, да ги задържим, да ги обучим. Съвременните форми на дистанционно обучение позволяват това. Но е хубаво и в един добър диалог с представителите на академичната общност да обмислим и осъвременим програмите за обучение, които дават възможност от една страна да се изпълнят директивите за изисквания за хорариум, а не за годините на продължителност на обучението и от друга обучаваните

да могат практически и активно да се включват
aaa
в работата на лечебни заведения. Това ще е изключително полезно както за тях самите за трупане на практически опит, така и за самите лечебни заведения. От гледна точка на дейностите на парламентарната комисия по здравеопазване – ние гласувахме актуализацията на бюджета на касата по начин, по който дава възможност да се изплатят стари задължения към болниците за извършена незаплатена дейност. Нещо, което смятам, че ще бъде изключително полезно в момента, защото болниците понесоха най-голямата тежест от КОВИД-кризата от гледна точка на финанси и натоварване. Относно предстоящите ни задачи е много важно да имаме такива параметри на бюджета от МС,

които да дадат спокойствие на всички за следващата
aaa
година, че ще бъдат посрещнати всички здравни потребности на хората и ще гарантираме сигурността на здравната система, както от гледна точка на пациентите, така и за всички работещи в нея, защото това е много важно. Всички ние трябва да търсим механизми, по които да пазим работещите в системата на здравеопазване, защото и организационно и финансово въпросите могат да бъдат решени, но кадровия дефицит поставят всички ни под риск. Затова предлагам ключовите проблеми да бъдат изведени по начин, по който наистина обобщават очакванията на всички,

да търсим заедно решения, без политизиране и изпадане
aaa
в крайни очаквания и твърдения и в същото време да създадем едно спокойствие в обществото, че здравната система работи и всички нейни елементи, всички ангажирани с политиката в сектор здравеопазване са концентрирани в това успешно да се справим с предизвикателството КОВИД 19. Аз бих поздравила всички колеги, които работят в системата, защото смятам, че България е една от страните, които в рамките на тази криза се справи успешно въпреки критиките към системата на здравеопазването. Най-вероятно те са заслужени, но въпреки това на световния фон мисля, че ние гордо можем да гледаме останалите здравни системи и да кажем, че благодарение на всеки един, който има принос за справянето с коронакризата, България е сред страните, които гарантираха живота и здравето на българските граждани.


11% е смъртността от КОВИД в болниците 11% е смъртността от КОВИД в болниците

От началото на пандемията до 1 септември са били хоспитализирани 5340 пациента, а 613 са починали

Пациентите с КОВИД в болниците Пациентите с КОВИД в болниците Данните са предоставени от Министерство на здравеопазването и са актуални към 1 септември 2020 г.
Медицинските професии да станат по-привлекатлени Медицинските професии да станат по-привлекатлени Недостатъчно финансиране и липса на кадри бяха двата основни проблема, които открои анкета на "Индекс на болниците" сред лечебните заведения. Те бяха разисквани по време на последвалата дискусия "КОВИД-19, предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ". Как могат да бъдат решени тези проблеми и пред какви други изпитания постави пандемията болниците, попитахме проф. Йовчо Йовчев.
Търсим баланса между различните болници Търсим баланса между различните болници Всяка година подаваме увеличени бройки за студенти, МОН се съобразяват с тях, но няма кой да ги запълни, казва зам.-министър Жени Начева
Кризата задълбочи дефектите на системата Кризата задълбочи дефектите на системата Разочарована съм от отрицателните становища на МЗ и МФ за ДМС в Националния център за заразни и паразитни заболявания, казва д-р Нигяр Джафер
Необходима е оптимизация на броя болници Необходима е оптимизация на броя болници Не е ли по-добре да се насочим към принципа пари срещу реформи, казва Аркади Шарков
Всяка криза дава възможности за промени Всяка криза дава възможности за промени Сега е моментът да спрем ходенето с книжки за подпечатване в Здравната каса и други добре известни неща, казва д-р Стефан Константинов
Недостигът на сестри ще нараства Недостигът на сестри ще нараства На места за медицински сестри, масово се назначават други специалисти, не сме съгласни с намаляване на срока за обучение, казва Петя Недкова
Трябва либерализация за внос на медици Трябва либерализация за внос на медици Германия вече търси специалисти от Индия, ще се окажем в абсолютна криза, казва Свилена Димитрова
85-те % да са върху бюджетите от август нататък 85-те % да са върху бюджетите от август нататък Методиката се изчислява сложно, за минали периоди и реалното увеличение е 2-3%, казва Красимир Грудев
1 2 3 ... 5 »