Коментар

Недостигът на сестри ще нараства

25-09-2020 06:40
Clinica.bg

press@clinica.bg
Недостигът на сестри ще нарастваНа места за медицински сестри, масово се назначават други специалисти, не сме съгласни с намаляване на срока за обучение, казва Петя Недкова
Липсата на кадри и намаленото финансиране са основните проблеми, които стоят пред лечебните заведения, а решаването им е от първостепенно значение за нормалното им функциониране. Това показват основните изводи от анкетата на „Индекс на болниците", които бяха представени по време на дискусията "КОВИД-19, предизвикателства и решения при лечебните заведения за болнична помощ". През следващите дни ще публикуваме и коментарите на специалистите, които участваха в дискусията, върху тези изводи. Днес може да видите мнението на Петя Недкова. Тя е председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ.
Ще се спра на липсата на медицински сестри. Тя не е тайна за никого, предупреждавали сме отдавна за негативната тенденция. Освен, че липсват като физическа бройка, те са и застаряващи.
aaaa
Многократно сме давали статистики на МЗ,
aaa
на изпълнителната и законодателната власт. Този проблем съществува в цяла Европа. България не прави изключение, но ние сме в дъното на класацията, за съжаление. Относно осигуреността с медицински сестри в Германия има 13 на 1000 души население, в Холандия, Швеция, Дания са около 10-11, а в България са 4.7. Така че

тази тенденция продължава да спада.
ааа
В момента у нас професията медицинска сестра упражняват 23 121 души, от които 60% са в работоспособна възраст, 20% са в предпенсионна и до две години предстои пенсиониране. А останалите 20% вече са пенсионирани и продължават да практикуват професията си. Това се дължи на ниските пенсии и на нуждите на лечебните заведения. По груби сметки в България не достигат около 30 хил. медицински сестри, като този недостиг ще нараства, предвид средната възраст, която е 55 години.

Останалите професионалисти по здравни грижи
аааа
не правят изключение от тази статистика. Какви са всъщност решенията? Липсата на интерес към професията медицинска сестра е очевидна. Факт е, че колкото и да се увеличават бройките на университетите за медицински сестри и акушерки, те не могат да се запълнят, защото няма интерес към професията. А, няма интерес заради ниското заплащане, някъде не са изпълнени дори праговете на КТД. Има неясни формули за определяне на работните заплати специално на медицинските сестри, както и много голяма ножица в рамките на лечебното заведение при заплащането на всички медицински специалисти.

Влияние оказва и липсата на обществен престиж
ааа
и се получава затворен кръг, защото ниският обществен престиж на професията води до липсата на кадри и общо взето стигаме до ситуацията, в която сме в момента. Ние от БАПЗГ многократно сме подавали сигнали, организирали сме протести и всякакви други механизми за въздействие. Бяха предприети стъпки и за това да има някакъв процент от приходите по каса за разпределение на финансовите средства за работна заплата на персонала. Аз не знам това доколко се осъществи. Ние не институция, която да има всички данни. С министър Кирил Ананиев сме говорели много пъти за това. Сега със сегашния здравен министър проф. Костадин Ангелов имаме сформирани работни групи, където

приоритетно ще се вземат предвид нашите предложения
ааа
заедно със синдикати и представители на министерството за решаване на най-наболелите въпроси. Проблемът е най-вече с медицинските сестри, които липсват. Очакват се някакви много бързи и спешни решения. В тази посока има различни предложения, включително и това да се намали срока за обучение. Това ще влоши качеството и освен това ние няма да отговаряме на директивите. Има ясна директива, която казва колко време трябва да се обучават медицински сестри и акушерки и какво точно да бъде обучението. Ние категорично не сме съгласни да се променя срока за обучение. Освен това на места за медицински сестри,

масово се назначават други специалисти - акушерки,
ааа
фелдшери, новата професия лекарски асистенти. Пак искам да кажа, че има един Закон за признаване на професионалните квалификации, който казва, че за медицинска сестра не може да бъде назначено лице с друга диплома. Назначават се студенти по медицина като болногледачи, които извършват дейности на медицински сестри, което е в разрез със закона. И в крайна сметка вече 20 години няма нормативен документ, който да регламентира според броя на пациентите колко трябва да бъде броя на професионалисти по здравни грижи. Става дума основно за медицински сестри, но това важи и за всички останали специалисти от направление „Здравни грижи". И както каза проф. Асен Балтов става така, че

в едно натоварено отделение има толкова  сестри,
ааа
колкото и в едно ненатоварено. БАПЗГ беше предложила още преди 5 години във връзка с медицинските стандарти, да се има предвид една методика свързана с определяне на нуждите за персонал. В нея се отчита натовареността, преките и непреките грижи, използваемост на леглата и т.н., за да може да се определи оптималната нужда от персонал. Там се допуска за базовите грижи да се използват т.н. здравни асистенти или болногледачи, а сестрите да бъдат освободени по-специфичните и висококвалифицирани дейности. И това е едно от предложенията, които ние правим за подреждане на отделенията.

Разбирам, че в момента има отделения, в които има
аааа
4 сестри и 7 лекари, а в Европа съотношението е 3 медицински сестри към един лекар грубо казано. Но, методиката не трябва да определя брой сестри към лекари, а към пациенти. Сега отново залагаме надежди на новия здравен министър, с който все пак говорим на един и същ език, да вземем бързи и адекватни решения, без да променяме срока за обучение, защото всичките колеги, които влязат да се обучават, учат езици и заминават за чужбина. Така че колкото и да се увеличава броят на обучените медицински сестри, те веднага биха заминали за чужбина, защото нашето обучение е качествено, съобразено с директивата и навън ги гълтат като топъл хляб, защото е известно, че навсякъде в Европа липсват медицински сестри.


11% е смъртността от КОВИД в болниците 11% е смъртността от КОВИД в болниците

От началото на пандемията до 1 септември са били хоспитализирани 5340 пациента, а 613 са починали

Пациентите с КОВИД в болниците Пациентите с КОВИД в болниците Данните са предоставени от Министерство на здравеопазването и са актуални към 1 септември 2020 г.
Медицинските професии да станат по-привлекатлени Медицинските професии да станат по-привлекатлени Недостатъчно финансиране и липса на кадри бяха двата основни проблема, които открои анкета на "Индекс на болниците" сред лечебните заведения. Те бяха разисквани по време на последвалата дискусия "КОВИД-19, предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ". Как могат да бъдат решени тези проблеми и пред какви други изпитания постави пандемията болниците, попитахме проф. Йовчо Йовчев.
Търсим баланса между различните болници Търсим баланса между различните болници Всяка година подаваме увеличени бройки за студенти, МОН се съобразяват с тях, но няма кой да ги запълни, казва зам.-министър Жени Начева
Кризата задълбочи дефектите на системата Кризата задълбочи дефектите на системата Разочарована съм от отрицателните становища на МЗ и МФ за ДМС в Националния център за заразни и паразитни заболявания, казва д-р Нигяр Джафер
Ако не сме заедно, успехът е под въпрос Ако не сме заедно, успехът е под въпрос Организационно и финансово въпросите могат да бъдат решени, но кадровия дефицит поставят всички ни под риск, казва д-р Даниела Дариткова
Необходима е оптимизация на броя болници Необходима е оптимизация на броя болници Не е ли по-добре да се насочим към принципа пари срещу реформи, казва Аркади Шарков
Всяка криза дава възможности за промени Всяка криза дава възможности за промени Сега е моментът да спрем ходенето с книжки за подпечатване в Здравната каса и други добре известни неща, казва д-р Стефан Константинов
Трябва либерализация за внос на медици Трябва либерализация за внос на медици Германия вече търси специалисти от Индия, ще се окажем в абсолютна криза, казва Свилена Димитрова
85-те % да са върху бюджетите от август нататък 85-те % да са върху бюджетите от август нататък Методиката се изчислява сложно, за минали периоди и реалното увеличение е 2-3%, казва Красимир Грудев
1 2 3 ... 5 »