Коментар

Необходимо е по-гъвкаво финансиране

21-09-2020 07:00
Clinica.bg

press@clinica.bg
Необходимо е по-гъвкаво финансиранеДори и сега да приемем всички необходими първокурсници по медицина, пак сме 10 години назад, казва проф. Красимир Иванов
Липсата на кадри и намаленото финансиране са основните проблеми, които стоят пред лечебните заведения, а решаването им е от първостепенно значение за нормалното им функциониране. Това показват основните изводи от анкетата на „Индекс на болниците", които бяха представени по време на дискусията "КОВИД-19, предизвикателства и решения при лечебните заведения за болнична помощ". следващите дни ще публикуваме и коментарите на специалистите, които участваха в дискусията, върху тези изводи. Днес може да видите мнението на проф. Красимир Иванов. Той е председател на Асоциацията на университетските болници в България.
Напълно съм съгласен с изводите от проучването. Пунктовете, по които имаме проблеми, са основно три. Първият проблем е с кадрите, който е най-трудно решим. В момента има огромен недостиг, който не е само в България, а в целия свят, в частност в Европа. Този проблем няма как да бъде решен оперативно. За да се реши, трябва от сега да се положат основите и да има дългосрочно планиране, каквото в момента няма.

Дори и ако днес приемем толкова първокурсници,
ааа
колкото ще са необходими, трябва да знаем, че сме 10 години назад. Шест години са необходими, за да бъде подготвен  един лекар и още четири, за да придобие на специалност.
На второ място - финансирането е огромен проблем. Когато е изграждана здравноосигурителната система и моделът, по който в момента работим, ситуацията е била друга. Сега е необходимо да има много по-бързи и гъвкави управленски решения в областта на финансирането, защото така, както са разписани в момента, не могат да продължават. Изхождам и от думите на доц. Ангел Кунчев, че ние не знаем какво ни чака по отношение на КОВИД.

Затова трябва да има законодателни промени,
ааа
които да позволят на НЗОК и МЗ да могат целево да финансират дейности и лечебни заведения, които трябва да се борят с тези предизвикателства. За никого не е тайна, че обемът дейност в университетските болници е паднал, това води и до спад във финансирането и ние не можем да си позволим да издържаме лечебните заведения с по-малко средства от необходимите.
И на трето място е необходимостта от капиталови разходи за лечебните заведения за придобиване на дълготрайни материални активи. Нещо, което също от десетилетия не става с необходимите темпове,

оттам се появиха тези диспропорции в оборудването
ааа
и качеството на услугите, които предлагат общинските, областните, университетските и частните болници.
Там, където има целево финансиране, услугата е по-добра, привличат се повече хора и затова те нямат проблем с кадрите. Докато на останалите места липсата на целево финансиране води до тези фрапантни диспропорции да има болници, които да представляват само болнични стаи и легла. Затова, ако трябва обобщено да кажа: първо трябва да се мисли как да се промени системата и да се даде възможност оперативно да се финансират лечебните заведения, които имат потребност от това.

Не можем да чакаме да изпълнят лимитите,
аааа
които са определени от НЗОК. Това се вижда, че няма как да стане. Независимо от това, тези средства, които са планирани, трябва да постъпят в лечебните заведения.
На тези срещи трябва да се поканят задължително и представители на МОН и Националната агенция по оценяване и акредитация, трябва да се повиши капацитетът на медицинските университети да приемат медицински сестри, акушери и лекари. Университете имат капацитет, но поради тромавите процедури с години се чака той да бъде повишен. Нещо, което не можем да си позволим в момента.
Предстои приемане на Закона за държавния бюджет за 2021 г. Той трябва да предвижда целево финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи и привеждане на болничните структури съгласно изискванията и критериите, на които трябва да отговарят според съвременните медицински стандарти.


11% е смъртността от КОВИД в болниците 11% е смъртността от КОВИД в болниците

От началото на пандемията до 1 септември са били хоспитализирани 5340 пациента, а 613 са починали

Пациентите с КОВИД в болниците Пациентите с КОВИД в болниците Данните са предоставени от Министерство на здравеопазването и са актуални към 1 септември 2020 г.
Медицинските професии да станат по-привлекатлени Медицинските професии да станат по-привлекатлени Недостатъчно финансиране и липса на кадри бяха двата основни проблема, които открои анкета на "Индекс на болниците" сред лечебните заведения. Те бяха разисквани по време на последвалата дискусия "КОВИД-19, предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ". Как могат да бъдат решени тези проблеми и пред какви други изпитания постави пандемията болниците, попитахме проф. Йовчо Йовчев.
Търсим баланса между различните болници Търсим баланса между различните болници Всяка година подаваме увеличени бройки за студенти, МОН се съобразяват с тях, но няма кой да ги запълни, казва зам.-министър Жени Начева
Кризата задълбочи дефектите на системата Кризата задълбочи дефектите на системата Разочарована съм от отрицателните становища на МЗ и МФ за ДМС в Националния център за заразни и паразитни заболявания, казва д-р Нигяр Джафер
Ако не сме заедно, успехът е под въпрос Ако не сме заедно, успехът е под въпрос Организационно и финансово въпросите могат да бъдат решени, но кадровия дефицит поставят всички ни под риск, казва д-р Даниела Дариткова
Необходима е оптимизация на броя болници Необходима е оптимизация на броя болници Не е ли по-добре да се насочим към принципа пари срещу реформи, казва Аркади Шарков
Всяка криза дава възможности за промени Всяка криза дава възможности за промени Сега е моментът да спрем ходенето с книжки за подпечатване в Здравната каса и други добре известни неща, казва д-р Стефан Константинов
Недостигът на сестри ще нараства Недостигът на сестри ще нараства На места за медицински сестри, масово се назначават други специалисти, не сме съгласни с намаляване на срока за обучение, казва Петя Недкова
Трябва либерализация за внос на медици Трябва либерализация за внос на медици Германия вече търси специалисти от Индия, ще се окажем в абсолютна криза, казва Свилена Димитрова
1 2 3 ... 5 »