Искам думата

Родителите са обезпокоени за новата учебна година

09-09-2020 10:48
Clinica.bg

press@clinica.bg
Родителите са обезпокоени за новата учебна година Те настояват за подкрепа и осигуряване на електронни устройства и интернет, включително мобилен, казва Омбудсмана Диана Ковачева
Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев свързана със старта на новата учебна година в условия на пандемия. Тя отправя и конкретни въпроси свързани с организацията на учебния процес, предвид това, че над над 70 000 ученици без достъп до компютри и интернет връзка. Публикуваме писмото на Омбудсмана до министър Вълчев.
Уважаеми господин Вълчев,
аааа
Предвид постъпващи в институцията на омбудсмана писма на родители и неуредените въпроси, свързани с осигуряване на електронни устройства и интернет свързаност при преминаване към обучение в електронна среда през новата учебна 2020/2021 година, се обръщам отново към Вас като Ви информирам за исканията им. Гражданите продължават да настояват за повече информация относно предприетите мерки за осигуряване на необходимите електронни устройстваи интернет свързаност, за да могат всички деца да имат достъп до обучение в електронна среда, при необходимост.

Родителите изразяват тревогата си,
ааа
че няма да могат да осигурят със средства от семейния си бюджет необходимите устройства за своите деца. Особено трудно е това за семействата с ниски доходи, с безработни родители, за тези с повече от един ученики с родители, които работят дистанционно от дома си поради създалата се ситуация, предизвикана от разпространението на коронавирус COVID-19. В този смисъл, в случай на обявяване напринудителна епидемиологична обстановка и затваряне на училищата в страната, те настояват за подкрепа

и осигуряване на електронни устройства
аааа
и интернет, включително мобилен,за децата им.Като обществен защитник съм обезпокоена от изнесените данни за над 70000 ученици без достъп до компютри и интернет връзка. В случай, че се премине към онлайн обучение, тези децане биха могли да учат в електронна среда и са изправени пред опасността да бъдат дигитално изключениот системата на образование.В тази връзка и на основание Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка за предоставяне на информация относно мерките, които предприемате за осигуряване на достъп до интернет и до електронни устройства на ученици от уязвими групи и отдалечени населени места, както и на техните учители. Как ще бъде гарантиран равният достъп на учениците до качествено образование и участието на всички ученици и

учители в страната в обучение в електронна среда
аааа
в случай, че се премине към него.В писмо, изпратено до Вас с изх. No 6970/28.07.2020 г., поставих редица въпроси, които вълнуват родителите и са свързани сорганизацията на предстоящата учебна 2020/2021 г. За съжаление, към настоящия момент в институцията не е постъпил отговор от Вас.Бих искала да отбележа, че съгласно чл. 28 от Закона за омбудсмана органите и лицата, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на омбудсмана, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят омбудсмана за предприетите от тях мерки, акойто не представи в определения от омбудсмана срок поискани от него сведения, документи или актове, подлежи на административна санкция, което смятам, че за институции, които винаги са се подкрепяли, не е желателно. Очаквам да ме информирате в законоустановения срок.

С уважение,
доц. Диана Ковачева, Омбудсман на България


Отлагат държавни изпити по фармация Отлагат държавни изпити по фармация

МУ-София преустановява присъствените занятия до 12 ноември, гласи заповед на ректора акад. Лъчезар Трайков

Директорите инициират онлайн учене Директорите инициират онлайн учене Te ще инициират превключването при определени критерии, а образователният министър ще разрешава
Повече средства за медицинските вузове Повече средства за медицинските вузове Бюджетите им се увеличават с по около 2 млн. лв., става ясно от проекта на бюджета за 2021 г.
145 зъболекари се дипломират 145 зъболекари се дипломират 45-ия випуск на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив полага Хипократова клетва днес
1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор 1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор МОН готви споразумение със Съвета на ректорите за определяне на минимални заплати на преподавателите в университетите
10 урока онлайн за отсъствали ученици 10 урока онлайн за отсъствали ученици Поне толкова ще трябва да учат в електронна среда по всеки предмет децата, които не са били в час над 10 дни
В Търговище вече се учи онлайн В Търговище вече се учи онлайн До края на месеца Първо СУ ще е в електронна среда, 200 деца са със симптоми
Отварят лаборатория по генетика в СУ Отварят лаборатория по генетика в СУ Липсата на практически опит на студентите по време на извънредното положение става повод за създаване на новия център в Биологическия факултет
30 минути е-уроци в предучилищната 30 минути е-уроци в предучилищната Децата от целодневните групи трябва да играят поне два часа навън, гласят промени в Наредба на МОН
20 минути онлайн урок за малките ученици  20 минути онлайн урок за малките ученици Такава е максималната допустима продължителност на учебен час в начален етап при дистанцинно обучение
1 2 3 ... 37 »