Резултат

Близо 6400 души започнаха работа

07-08-2020 12:36
Clinica.bg

press@clinica.bg
Близо 6400 души започнаха работаПодадени са заявления за компенсации за запазване на 61 918 работни места по анткризните мерки, отчетоха от социалното министерство
Близо 6400 души започнаха работа през първата половина на година. За това са спомогнали екипите на Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), съобщиха от ресорното министерство.
Екипите на центровете са спомогнали и за включване в обучение на над 250 души. Също така 6100 безработни са получили различи услуги като психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър, участие в Ателие за търсене на работа и други.

 

В момента в страната функционират 

 

76 ЦЗСП. Те са изградени в изпълнение на стартиралия през 2017 г. съвместен проект „Лице в лице" на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане. Целта на проекта оказване на по-ефективна подкрепа на уязвимите групи , преодоляване на препятствията при търсенето и започването на работа,

 

превенция на социалното изключване

 

и подобряване качеството на живот. В Центровете служители на двете агенции. Те предоставят пълния набор от услуги за заетост и социално подпомагане чрез комплексно обслужване на принципа „едно гише". На безработните и хората, получаващи социални помощи, се предлага индивидуализирано консултиране цел улесняване достъпа до заетост и възможности за социално включване. От въвеждането на извънредното положение на 13 март до 6 август

 

114 163 безработни са започнали работа

 

благодарение на посредничеството на бюрата по труда, отчетоха още от социалното министерство.

Отделно в Агенцията по заетостта са подадени заявления за получаване на компенсации за запазване на 61 918 работни места и за наемане на 7194 безработни по трите мерки от пакета „Заетост Х 3"

По първата схема „Заетост за теб" работодателите са подали 2541 заявления, с които са обявили 7194 свободни работни места.

 

По тази мярка те могат да получат средства в размер

 

на минималната заплата 610 лв. и осигуровки за наетите безработни за период до 3 месеца. Най-голяма нужда от работна сила има в София, Бургас, Русе, Пловдив, Благоевград. По мярката, подпомагаща работодателите с 290 лева са подадени 691 заявления. По новия дизайн на мярката 60/40 в периода от 15 юли до 6 август са пък приети 1 350 заявления. Те са за изплащане на компенсации в размер на 60% от заплатите и 60% от дължимите от работодателя осигуровки за запазване на 47 734 работни места. По първоначалния вариант на мярката 60/40 Агенцията по заетостта е одобрила 10 067 заявки за изплащане на компенсации на 177 008 работници. По данни на НОИ платените средства са близо 185 млн. лв.6 месеца за прехвърляне на втората пенсия в НОИ 6 месеца за прехвърляне на втората пенсия в НОИ Възможността за 200 000 жени ще се регламентира с бюджета на ДОО за догодина
Не подкрепяме проекта за бюджет на ДОО Не подкрепяме проекта за бюджет на ДОО Изравняването на минималната пенсия със средните е демотивиращо, против сме административния ръст на МРЗ, казват от БТПП
300 лева минимална пенсия догодина 300 лева минимална пенсия догодина Най-ниската заплата става 650 лева, толкова ще е и базовият осигурителен доход
Трима от пет работника се оплакват от МСС Трима от пет работника се оплакват от МСС

Инспекцията по труда планира кампания за превенция на едни от най-честите заболявания в резултат на работата

Хората с диабет и ХОББ често работят в стресова среда Хората с диабет и ХОББ често работят в стресова среда

Населението в света застарява все повече и поради тази причина става все по-болно, а това поставя множество проблеми пред държавите, свързани с трудовия пазар. България не прави изключение. По-доброто интегриране на хората с хронични заболявания в работната среда и запазването на трудоспособността им за по-дълго време е един от ключовете за разрешаване на тези проблеми. Как може да стане това у нас, попитахме проф. Златица Петрова.

Ниските пенсии – с ваучери за храна Ниските пенсии – с ваучери за храна Обсъжда се увеличението да е с еднакъв процент, обяви социалният министър Деница Сачева
10 000 безработни по-малко 10 000 безработни по-малко Спрямо миналата година обаче ръстът е с над 63 000 души, сочат данните на Агенцията по заетостта
Работодателите срещу по-високите заплати на социалните Работодателите срещу по-високите заплати на социалните Държавата предвижда да обвърже възнагражденията им с минималната заплата от 2022 г.
1.6% са прехвърлили втората си пенсия в НОИ 1.6% са прехвърлили втората си пенсия в НОИ Над 52 хиляди са се отказали от универсалния фонд заради общественото осигуряване
МС предложи 650 лв минимална заплата МС предложи 650 лв минимална заплата Така нетният доход на наетите на МРЗ ще стане 504 лева, обясняват от кабинета
1 2 3 ... 14 »