Образование

Висшето с година по-кратко

22-06-2020 16:38
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Висшето с година по-краткоСтимули за наука и повече контрол във ВУЗ предвижда Стратегията за развитие на университетите до 2030 г.
Дипломата за бакалър да се взима след 3 годишно обучение, вместо за 4, както е в момента. Това е една от целите, заложени в Стратегията за висше образование, която представя визията за развитието на университетите у нас до 2030 г. Документът предвижда още стимули за научни изследвания, засилване на контрола в университетите, въвеждането на Изкуствения интелект в учебните програми.Срок на обучение


Идеята дипломата за бакалър да се взима след 3 години учене не е нова, за нея се говори още от преди 10 години. Мотивът е, че при някои специалности висшето може да се завърши и по-бързо, каквато е европейската практика. В Стратегията няма времеви срок за евентуалната промяна, която преди да влезе в сила трябва да е регламентирана в Закон. Ако се стигне до това тригодишният бакалавър ще може да се учи в редовна и задочна форма на обучение. Стратегията дава възможност и за държавно финансиране на редовна, задочна или дистанционна магистратура със срок на обучение от 2 години, ако тя е продължение на същата специалност от завършения 3-годишен бакалавър.


Разделянe на университетите

на изследователски и образователни. Определянето на висше училище или професиоанално направление като изследователски ще става въз основа на обективни критерии, като броя на публикациите в реферирани и индексирани издания (вкл. патенти), нормиран спрямо броя преподаватели. Например, изследователско висше училище може да е това, в което всички професионални направления обучават магистри и поне 75% от действащите студенти се обучават в изследователски специалности. Образователни университети пък ще са тези, които обучават бакалаври и магистри или в които делът на студентите обучавани в изследователски професионални направления е по-нискък от 75% от всички. Стратегията предвижда и стимули за наука. Идеята е това да се случи през финансирането като субсидията за изследователските висши училища се раздели на две-за обучение и за научни изследвания.  Парите за наука ще се определят по критерии. Идеята е те постепенно да нарастват, докато през 2025 г. достигнат поне 40 % от общата субсидия за изследователските професионални направления. За насърчаване на докторантите пък се предвиждва увеличение на заплащането им-до 150% от мининалната работна заплата.

Стратегията предвижда и очертване на потребностите от регионални колежи, както и възможност за трансформиране на един вид висше училище в друг. Това може да се случи, ако даде университет е загубил обществената си необходимост или е възникнала друга потребност, която преструктурирането. Стимулира се и взаимодействието между университетите чрез възможности за създавене на регионални клъстери по между им, както и доброволното им обединяване в консорциуми.

Контрол 

Документът акцентира и върху необходимостта от по-строг контрол в университетите, който същевременно да не нарушават автоносмостта им. С законови поправки се регламентира ректорите за сключват договор за управление с министъра на образованието, както и да се представя конценция за управлението. Стратегията обаче предлага надграждане на този регламент чрез обвързване на субсидията с изпълнението на договора. Заложено и е правото на министъра на образованието да назначава служителите за предварителен-финансов контрол във висшите училища, както и стимулирането на информационни системи с цел повишаване на прозрачността и взаимен контрол на ректорското ръководство и ръководителите на основни звена.

Иновации

Документът предвижда и развитието на дистанционното обучение, включително и чрез предлагане на програми, до които да имат достъп студенти от цял свят. Набляга се и на необходимостта от по-голям напредък в дигиталното и интерактивно преподаване. Акцент в стратегията е и включването на изкуствения интелект (AI), добавена реалност (AR) и изкуствена реалност (VR) в учебните програми. Документът очертава и необходимостта от промяна в учебните програми чрез засилване на интердисциплинарния подход и въвеждане на хибридни дисциплини, които включват преподаватели от различни научни области и професионални направления. Също така се предлага някои хуманитарни специалност като философия и социология да залегнат в учебните планове на други професионални направления. И обратното при обучението по хуматитарни специалности да има уводно обучение по точни науки като математика, информатика и др. Предвижда се и допълнителни часове по спорт във всички учебни дисциплини.

 

Включват чуждестранни експерти при акредитацията

 

В акредитацията на университетите да участват и чуждестранни експерти, предвижда още Стратегията за висше образование. Документът предлага и заместване на докладите за самооценка на висшите учиилища с подаване на конкретни данни по обективно измеримите критерии. Предвижда се също създаване на обща за висшите училища, НАЦИД, НАОА и МОН електронна платформа, съдържаща данните, необходими за акредитационните процедури. Сред целите са и засилване на аналитичния потенциал на НАОА, като оценките да са обвързани и с реализирането на визията и програмата за развитие на професионалните направления и висшите училища.

 


МУ-Варна намали таксите за платено МУ-Варна намали таксите за платено Редукцията засяга студентите в заварено положение от втори курс нагоре
Топ доктор стана зам. на МУ-София Топ доктор стана зам. на МУ-София Проф. Цветалина Танкова е един от четирите новоизбрани заместници на акад. Лъчезар Трайков
Ваучери за детегледачка, ако няма училище Ваучери за детегледачка, ако няма училище Обмислят се и законодателни промени за подкрепа на семействата при дистанционно обучение
Започна записването в МУ-София след 4-то класиране Започна записването в МУ-София след 4-то класиране По дентална медицина са приети още 9 жени, а по фармация - 5, показват резултатите
Увеличението на таксите е заради нормативни промени Увеличението на таксите е заради нормативни промени

В постоянна комуникация сме с министерство на образованието, за да намерим решение на проблема, казват от МУ-Варна

Обсъждат по-ниски такси за платено Обсъждат по-ниски такси за платено Тълкуванието на закона води до разлика в таските в отделните медицински университети
Още 600 хил. за научни проекти за К-19 Още 600 хил. за научни проекти за К-19 Този път в конкурса могат да участват научни колективи от България, Китайската народна република и Беларус
Надяваме се да усъвършенства е-обучението Надяваме се да усъвършенства е-обучението Разчитаме, че новият ректор ще създаде международна мрежа от университети в областта на медицинските специалности, казва проф. Магдалена Александрова
Д-р Радислав Наков осъди МУ-София Д-р Радислав Наков осъди МУ-София Академичния съвет не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент след конкурса, казаха от САС
Таксите за медицина опряха и до Радев Таксите за медицина опряха и до Радев

Заради драстично увеличение на платеното обучение студенти писаха на премиер и президент

1 2 3 ... 32 »