Мерки

Бюрата по труда отварят офисите си

10-06-2020 10:48
Clinica.bg

press@clinica.bg
Бюрата по труда отварят офисите сиПродължават да действат и част от мерките, въведени по време на извънредното положение
Агенцията по заетостта от поетапно възстановява временно преустановените форми на обслужване, в т. ч. присъствените срещи с трудовите посредници. В същото време продължават да действат и част от мерките за работа на бюрата по труда, въведени по време на извънредното положение.
От Агенцията обръщат внимание, че приемът на клиенти в офисите й ще продължи да се извършва при спазване на всички ограничителни мерки за социална дистанция. В сила е забраната за обслужване на граждани, които не са спазили задължителния 14-дневен карантинен период след завръщане от страни, за които не е отменено това изискване, както и на такива, които не разполагат с лични предпазни средства.

 

Желаещите да се регистрират

като безработни, както и да подадат заявление за обезщетение при безработица, могат да го направят чрез електронните и дистанционните услуги на Агенцията по заетостта и НОИ. Подаването на тези заявления може да се извърши и на хартиен носител при регистрация на място в бюрото по труда. Всички начини и стъпки са подробно описани тук.

За регистрираните търсещи работа лица, които вече са посещавали бюрото по труда и имат изготвен индивидуален план за действие, е важно да знаят, че установените комуникационни връзки с трудовите посредници за отчитане и планиране на стъпките от плана им ще се комбинират така, че задължително минимум на всеки два месеца търсещите работа лица да посещават бюрото по труда. През останалото време те ще могат да продължат да ползват консултации по телефона, а също и да получават по електронен път (чрез системата за сигурно електронно връчване) насочващи писма към работодателите, обявили подходящи за тях свободни работни места.


Въпреки че се възстановяват

присъствените форми за провеждане на подбори, в т. ч. и групови, ще продължи възможността безработните лица да бъдат директно потърсени от работодатели, на които бюрото по труда е предоставило подходящи профили за обявените свободни позиции.

Клиентите, които имат личен електронен адрес, могат да комуникират с трудовия си посредник и чрез приложението „Личностен профил на търсещо работа лице", за да планират и отчитат изпълнението на договорените стъпки за търсене на подходяща работа или обучение.

През юни всички регистрирани по електронен или дистанционен път безработни лица, които все още не са посетили бюрото по труда и не са представили изискваните документи за образование, квалификация и други, ще бъдат поканени да се явят в бюрото, в което са се регистрирали, за провеждане на среща с трудовия посредник и изготвяне на индивидуалния им план за действие. Това няма да се прилага в населени места с „огнища" на COVID-19.

С оглед улесняване на регистрираните безработни, бюрата по труда ще възобновят предоставянето на услуги в отдалечени населени места чрез мобилните бюра по труда и изнесените работни места, след съгласуване с местното общинско ръководство. Графиците за провеждане на мобилните бюра ще се публикуват на сайта на Агенцията по заетостта.


Поетапно се подновява провеждането

на групови мероприятия в бюрата по труда, насочени към професионално консултиране, подпомагане, мотивиране и търсене на работа, както и трудови борси, дни на работодателя и други форми за директна среща на работодатели и кандидати за работа. На сайта на Агенцията по заетостта ще продължи да се публикува график и актуална информация за планираните и проведени трудови борси и групови мероприятия с предлагащи и търсещи работа.

Работодателите също могат да продължат да ползват въведените по време на извънредното положение дистанционни и електронни форми за обявяване на свободни работни места и подбор на кандидати за тях. Освен това постепенно ще се възстанови ритмичната дейност на мобилните екипи за работа с ключови работодатели, както и съвместните кампании и информационни събития.

Агенцията по заетостта призовава своите клиенти да продължат да бъдат отговорни към собствено си здраве и здравето на околните, но и да изпълняват коректно задълженията си към бюрото по труда, за да могат да ползват правата си и предоставяните възможности.Заложници на 5G-печалбите Заложници на 5G-печалбите

Въпреки че няма категорични данни за безопасността върху хората и околната среда, икономическият натиск за въвеждането на мрежата до края на 2020 г. е огромен

На колело за хората с психични заболявания На колело за хората с психични заболявания

Д-р Калоян Георгиев ще кара 700 км., за да събуди обществото за проблемите им

Момиче оживя в погребалното бюро Момиче оживя в погребалното бюро 20-годишна е обявена за мъртва, но отваря очи, преди да бъде балсамирана
Хората, на които всички ние сме длъжници Хората, на които всички ние сме длъжници И обществото, и държавата, не осигуряват и малко от нужното за достоен живот на най-уязвимите групи
Почитаме Голяма Богородица Почитаме Голяма Богородица Това е денят, в който Божията майка напуска земния живот и отива в Царството Божие
Пак протести срещу закона за социалните услуги Пак протести срещу закона за социалните услуги Организират се факелни шествия в големите градове
Синдикати искат нов начин за изчисляване на нощния труд Синдикати искат нов начин за изчисляване на нощния труд Към 25 юни 2020 г. броят на регистрираните безработни в страната е 277 610 души
Протест в защита на българската природа Протест в защита на българската природа Той ще се проведе тази вечер в цялата страна, съобщиха от екологичните организации
Честваме Рождението на Св. Йоан Кръстител Честваме Рождението на Св. Йоан Кръстител Той е наричан още Предтеча, защото предрича идването на Господ Иисус Христос на земята
Социалното и Църквата с обща програма Социалното и Църквата с обща програма Тя се казва „Милосърдие и солидарност" и е на стойност 160 хил. лв.
1 2 3 ... 46 »