Интервю

Aпелирам проверките в аптеките да са съобразени с извънредния режим

23-03-2020 10:13
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Aпелирам проверките в аптеките да са съобразени с извънредния режимПолучаваме обаждания от колеги, които са заплашвани от пациенти, притеснени, че не намират търсените от тях лекарства или други продукти, казва проф. Асена Стоименова
Аптеките са сред малкото обекти, които остават отворени по време на извънредния режим. Фармацевтите ежедневно са в пряк контакт с хората, които интензивно търсят предпазни средства и лекарства. Какви са предизвикателствата в работата им, с какви проблеми се сблъскват, от какви промени има нужда, така че гражданите да са спокойни, а фармацевтите добре защитени, попитах,ме проф. Асена Стоименова. Тя е председател на Българския фармацевтичен съюз.
- Проф. Стоименова, фармацевтите са сред най-натоварените специалисти във въведения извънредния режим. Как върви работният процес, с какви трудности се сблъскват?

- Наистина, сега повече от всякога стана ясно, че фармацевтите са медицински специалисти с изключително важна социална роля, и то на първа линия на борбата с предотвратяване на разпространението на COVID-19. Именно фармацевтите са първите, които контактуват с потенциалните вирусоносители и към настоящия момент те са професионалистите, които са натоварени да осиуряват необходимите лекарствени продукти, медицински изделия, информация за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и да имат отговорно социално поведение. Както вече бе съобщено няколко пъти по медиите, пациентите следва да ограничават посещенията си при лекар, но не могат да пропуснат аптеката. На фона на редица предизвикателства като забавени доставки на лекарства и медицински изделия, липсващи лекарствени и други продукти, притесненията на хората и желанието им за презапасяване от първия ден на обявеното извънредно положение фармацевтите са подложени на проверки от 7 институции. Това, към което апелираме е тези проверки да се провеждат по начин, който е съобразен с извънредното положение. Получаваме информация от колеги, че ги посещават по 12 проверяващи, а това което проверяват е обичайното (начина на съхранение на лекарствата, попълването на различни дневници, санитарно-хигиенни условия, цени на лекарствата и пр.) само че, трябва да се има предвид, че в момента фармацевтите работят в необичайна ситуация. Няколко аптеки затвориха за кратък период от време, за да бъдат в състояние да подготвят изисканата от контролните органи документация, след което възстановиха обичайния за последната седмица ритъм. БФС призова своите членове да съдействат на проверките и да проявят разбиране, но се отправи и с апел към изпълнителната власт начина на провеждане на проверките да бъде съобразен с новата ситуация, да не се използва позицията на силата, а при спазване на изискванията на контрола да получим съдействие и подкрепа, така както това се случва в другите европейски държави.

- Има ли достатъчно предпазни средства за тях. Ако не, кога и как се очаква да се реши този проблем?

- БФС договори с ръководството на МЗ осигуряването на лични предпазни средства не само за магистър-фармацевтите в аптеките, но и за останалия персонал. От МЗ се свързаха с централата ни относно уточняване на необходимите количества, които след като бъдат налични ще бъдат разпространени чрез Регионалните здравни инспекции. Очакваме личните предпазни средства да ни бъдат осигурени в най-скоро време.

- С Националния щаб обсъдихте конкретни мерки за промяна на работния режим в аптеките? На какъв процес са преговорите с МЗ, НЗОК, какви промени са необходими и се очаква да бъдат въведени ?

-Използвам случая да благодаря на генерал Мутафчийски за уточненията, които направи във връзка с работата на българските фармацевти в условията на извънредното положение, както и за това, че призна полезността на сътрудничеството на Националния щаб с ръководството на БФС. БФС взе участие в заседанията на щаба и бяха дискутирани редица мерки за облекчаване на лекарствоснабдяването в новите условия. Мерките, които изискват въвеждане на генерична замяна в условията на извънредно положение, предстои да бъдат обсъдени с МЗ. По отношение на НЗОК, мога да кажа, че преговорите са по-динамични. Първите инструкции на НЗОК не бяха съгласувани с БФС, което доведе до невъзможност някои аптеки да изпълнят отпускането на лекарства. Ръководството на БФС се свърза незабавно с ръководството на НЗОК с цел намирането на работещи решения в полза на българските пациенти в този труден момент. НЗОК прояви разбиране, влязохме в конструктивен диалог и на работна среща в петък бяха обсъдени и приети допълнения и уточнения към първоначалните инструкции. Към настоящия момент хронично болните пациенти вече могат да получат своите лекарства само с рецептурна книжка, в последната аптека, в която са ги получили преди, без да се налага да посетят лекар, ако няма корекция в терапията.

- Вече масово по аптеките има надписи за липсващи консумативи, витамини, лекарства. Къде има най-големи дефицити, ще бъдат ли те преодоляни във времето и в какви срокове?

- Аптеките зареждат това, което е налично в търговците на едро, така че не бих могла да се ангажирам с отговор на този въпрос. Би следвало производителите на тези продукти да уведомяват Изпълнителната агенция по лекарствата за временен недостиг на лекарствени продукти, за да се предприемат адекватни, навременни мерки. Към настоящия момент, според данните, с които ние разполагаме има липси на вит. Д, продукти със селен и цинк, противовирусни лекарства, имуностимуланти, разбира се – предпазни маски и дезинфектанти.

- Хората се презапасяват и с лекарства. Стана ясно, че има идея фармацевтите да убеждават клиентите да не го правят. Доколко изпълнимо и ефективно ще е това?

- Що се касае да лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание се спазват указанията на лекаря, предписал лечението. За ОТС лекарствата (отпускани без лекарско предписание) следва да се спазва правилото за консумация на количества за не повече от 3-5 дни до овладяване на симптомите. Презапасяването с лекарствени продукти може да доведе до липси на същите за хора, които реално се нуждаят от тях в определен момент. Повече от всякога днес трябва да бъдем отговорни като медицински специалисти и като потребители и пациенти.

- Да обобщим, в крайна сметка има ли повод българинът да се притеснява от недостиг на лекарства?

- Към момента има недостиг на определени продукти, който коментирах по-горе. Голяма част от фармацевтичните производители закупуват активни субстанции от Индия и Китай. Засега получихме уверение, че те разполагат със запаси, но ако ситуацията продължи да се усложнява, след 3-4 месеца може да се очаква недостиг на определени лекарства. Повечето от тях обаче имат терапевтични алтернативи, но ще се наложи посещение при лекар, който може да прецени коя е най-добрата алтернатива за конкретния пациент.

Как вървят доставките в аптеките, има ли забавяне и в какъв диапазон?

- Има липси на определени продукти, има забавяния на изпълнението на заявките от търговците на едро (понякога с 2-3 дни), както и сме уведомени, че търговците приоритизират изпълнението на заявки за болнични лечебни заведения и за определени аптеки. Получаваме сигнали и, че има определени наличности от определени продукти, но те не се предлагат на всички аптеки, които са ги заявили. Променят се и търговските условия. Накратко, колегите работят в тежки условия, на фона на всичко онова, за което вече споменах.

- Говори се и за спекула при цените на някои лекарства. Защо се стига до тази ситуация и какви мерки трябва да се вземат?

- Доколкото бяхме информирани проверките, разпоредени от прокуратурата НЕ УСТАНОВИХА спекула на ниво търговия на дребно. При лекарствените продукти законодателството по отношение на ценообразуването е много строго и отклонения са малко вероятни. По отношение на медицинските изделия на практика няма регулация на цените и цената се определя на базата на повишеното търсене на тези продукти. Аптеките закупуват тези продукти на нови, многократно по-високи цени и това разбира се, се отразява на крайната цена. Мерките, които следва да се вземат са точно тези, които вече се обсъдиха – регулация на надценките, така както е при лекарствата. Временната забрана за износ, също ще повлияе върху предлагането и търсенето и ще доведе до естествено намаление на цените, след като тези продукти не могат да се изнесат на пазари с по-голяма покупателна сила.

- В тази напрегната обстановка, има ли случаи на прояви на агресия към фармацевтите?

- Обстановката е напрегната. Тя се отразява на всички – на пациенти, на фармацевти, както и на представителите на контролните органи. Получаваме обаждания от колеги, които са заплашвани от пациенти, притеснени, че не намират търсените от тях лекарствени и други продукти. Пациентите търсят лекарства по лекарско предписания без да имат рецепта и настояват фармацевтите да нарушат законодателството, окуражени от призивите да ограничат посещенията си при лекар. В същото време целия административен апарат е впрегнат в проверки по аптеките, което допълнително създава напрежение, особено в условията на извънредна педантичност на проверките, която не съответства на сегашната ситуация. Фармацевти от различни краища ни съобщават за заплахи от прилагане на силови методи. А ето как е по света: В Швеция забраниха достъпа на външни лица, които не са пациенти до аптеките. В Квебек, Канада разрешиха на фармацевтите да предписват лекарствени продукти при определени условия. Във Великобритания инспекторатът се обърна в специално писмо към фармацевтите, с уверение, че за определен период от време се спират рутинните инспекции и изготвянето на доклади от тях. Контролът ще се осъществява по друг начин и ще се осигурява подкрепа на фармацевтите в борбата им с ограничаването на разпространението на COVID-19. Очевидно е необходимо да се намери баланс между необходимостта от контрол и необходимостта от снабдяване на населението с лекарствени и други продукти по-най ефективни начин в тези извънредни условия. Очевидно установихме, че законодателството не е съвършено и не е пригодено към форс мажорни обстоятелства, но е необходимо всички ние да еволюираме в различните си роли – като пациенти, медицински специалисти, контролни органи и административен апарат, за да мобилизираме целия потенциал, с който разполагаме, така че да се справим с пандемията от COVID-19 по възможно най-благоприятния начин.Проф. Костов: Медицинският съвет изпълни задачата си Проф. Костов: Медицинският съвет изпълни задачата си Ако някой има нужда от мнението ни, ние ще обсъдим дали да го дадем, каза още специалистът по белодробни болести
Пускат мобилно приложение за коронавируса Пускат мобилно приложение за коронавируса То има доброволен, а не задължителен характер, потребителите ще могат да следят развитието на заразата в страната
503 случая на КОВИД-19, 17 смъртни 503 случая на КОВИД-19, 17 смъртни Трима пациенти с доказан коронавирус починаха в рамките на деня
34-ма пациенти са оздравели и изписани 34-ма пациенти са оздравели и изписани Заразените медици са 23, почина 48 годишна жена диагностицирана с коронавирус
Извънредното положение е до 13 май Извънредното положение е до 13 май Парламентът гласува на първо четене актуализацията на бюджета на държавата
485 случая на КОВИД-19, 14 смъртни 485 случая на КОВИД-19, 14 смъртни В болнични условия се лекуват 173-а пациенти, сочат последните данни на Националния оперативен щаб
Върховен съдия с КОВИД-19 Върховен съдия с КОВИД-19 ВАС разпореди дезинфекция на всички помещения, не допускат в съда контактните на заразения
Обичайте вашите близки Обичайте вашите близки Послание от медиците в КАИЛ(реанимация) на УМБАЛ "Св. Анна" - София
Преминахме прага от 1 млн. с КОВИД-19 в света Преминахме прага от 1 млн. с КОВИД-19 в света За 8 дни броят на заразените се е удвоил, жертвите са близо 54 000
Борисов: Радев да наложи вето, ако счита мерките за нещо лошо Борисов: Радев да наложи вето, ако счита мерките за нещо лошо Аз ще изкарам депутатите от ГЕРБ от пленарната зала, допълни министър-председателят в отговор на критиките на държавния глава
1 2 3 ... 39 »