Мерки

Обявяват заплатите на лекари и сестри

28-02-2020 18:12
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Обявяват заплатите на лекари и сестриТе ще се публикуват на сайта на здравното министерство, пише в наредба на МЗ
Заплатите и допълнителните възнаграждения на лекарите, сестрите и останалия персонал в болниците и в комплексните онкологични центрове вече ще се публикуват на страницата на здравното министерство. Това предвиждат промени на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, публикувана за обществено обсъждане на страницата на МЗ. Новите разпоредби се отнасят както за държавните и общинските, така и за частните лечебни заведения, които се финансират от обществени средства.
Болниците и КОЦ, които работят по Здравна каса, ще трябва да предоставят на здравното ведомство информация по тримесечия за разходите си за медицински персонал, средна месечна численост на персонала, разходи за лекари, за специалисти по здравни грижи, за друг медицински персонал. Иска се точна справка и за броя на лекари и специалисти по здравни грижи, делът на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в проценти и делът на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал в проценти.

 

МЗ ще публикува на страницата си

и информация за броя легла във всяка болница, за броя на изписаните болни, средномесечния брой легла, средната продължителност на престоя в дни, броя проведени леглодни, използваемостта на едно легло в дни, броя преминали болни, използваемостта на едно легло в проценти, броя на починалите в проценти, средно месечния брой болни на един лекар и съответно на една сестра.

Изискват се и данни за финансовите показатели - приходите от РЗОК за дейности, за лекарствени продукти и медицински изделия и от държавния или общинския бюджет. Те също ще бъдат публикувани на страницата на МЗ. Публични ще бъдат и разходите общо за персонал, лекарствени продукти, медицински изделия, храна за болни, среден разход на леглоден, среден разход на храноден, среден разход на лекарстводен и всички останали разходи.


Информацията ще трябва да се дава

на МЗ до 25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие. Документите пък трябва да се съхраняват и предоставят при поискване.

„Целта на проекта е да се въведе пълна прозрачност по отношение на постигнатите стойности по основни натурални и финансови показатели за дейността на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в динамика тяхната промяна. По този начин ще се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, ще се повиши нивото на информираност и ще се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост.

Това ще предостави възможност

за ръководствата на отделните лечебни заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите. Същевременно ще се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и ще се подпомогне тяхната преценка за вземане на решение за избор на изпълнител на медицинска помощ", пише в мотивите към наредбата. Проектодокументът е съгласуван с Националния статистически институт.НЗОК да плати надлимитната дейност НЗОК да плати надлимитната дейност Увеличението на цените на пътеките да е пропорционално на тежестта им, искат болнични сдружения
Пак ще местят Психиатрията в София Пак ще местят Психиатрията в София Скоро се очаква да бъде готов и проекта на Националната стратегия за психично здраве, каза здравният министър Костадин Ангелов
Около 400 млн. от бюджета на касата ще останат Около 400 млн. от бюджета на касата ще останат

Касата и Българският лекарски съюз са в нови преговори за подписването на дълго очаквания трети анекс към Националния рамков договор. В него се предвижда увеличение на пътеките средно с 10% вместо с по 20 лв. Ще спаси ли тази мярка болниците, как трябва да се разпределят парите, какъв бюджет могат да очакват клиниките за догодина, попитахме Красимир Грудев. 

Вдигат заплатите в 28 администрации Вдигат заплатите в 28 администрации Сред тях за РЗИ, ИАЛ, ИАМН, Агенцията за хората с увреждания и др.
700 млн. лв. са дълговете на болниците 700 млн. лв. са дълговете на болниците

Пандемията намали приходите през първото шестмесечие с 16% в сравнение със същия период на 2019, каза Костадин Ангелов

Болниците започват да изплуват Болниците започват да изплуват

През юли само 95 клиники ще получат 85% от бюджета си, останалите са надхвърлили КОВИД-базата

Нови договори за 11 болници с НЗОК Нови договори за 11 болници с НЗОК

Надзорният съвет одобри парите на клиниките по Методиката за КОВИД за юни

Почти без намаление на здравните вноски Почти без намаление на здравните вноски

Само с 3 млн. по-малко са очакваните приходи спрямо планираните, по-ниски са и разходите на касата, отчитат от фонда

Приходите на болниците надолу с 16% Приходите на болниците надолу с 16%

За първи път в историята на здравната каса клиниките не могат да усвоят с реална дейност прогнозния си бюджет

МС направи холдинг за детската болница МС направи холдинг за детската болница

Дружеството е с капитал от 100 милиона лева, които ще отидат за изграждането на клиниката

1 2 3 ... 220 »