НРД

Поправиха грешките в НРД

17-02-2020 17:31
Clinica.bg

press@clinica.bg
Поправиха грешките в НРДОчните операции ще се заснемат след 1 май, болничният престой няма да се увеличава, предвижда анекса
БЛС и Надзорният съвет на НЗОК изчистиха неточностите в НРД 2020-2022, съобщиха от съсловната организация. Става въпрос за текстове, които фигурираха в НРД, без да са договорени между двете институции."Болничният престой на нито една клинична пътека не е променен", обясни председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. Той подчерта, че в анекса, който ще бъде подписан, ще се увеличат цените цените на някои клинични пътеки в кардиохирургията.
От Лекарския съюз и НС на НЗОК са подписали съвместен Протокол с промените, които ще намерят място в Анекса към НРД 2020-2022, казаха още БЛС. "Въвежда се и отлагателен период за видеозаснемане на определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност "Офталмология", поясни д-р Маджаров.

Промените, за които са се договорили, предвиждат при ревматологичните клинични пътеки №: 89,90, 91 болничният престой да се връне на 2 дни.

 

Отпада задължителното изискване за КАТ

 

или ЯМР (Компютърна аксиална томография или Ядрено магнитен резонанс) за отчитането на посочените пътеки. В КП № 50.1; 50.2 "Диагностика и лечение на исхимичен мозъчен инсулт без тромболиза" минималният болничен престой се връща на 4 дни. Въвежда се диференцираната цена за процедура №3:"Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене". Или: за не повече от 30% от обема на случаите по КПр № 3 на всяко лечебно заведение, на база съответния месец на дейност през 2019, НЗОК заплаща цена от 720 лв. Гореизложените корекции влизат в сила от 1 март, подчертават от БЛС.

 

Отлагателният период за въвеждането на видеозаснемане

 

на определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност "Офталмология" е до 1 май. От тогавалекарите задължително ще правят видеозапис чрез оперативния микроскоп при определени оперативни интервенции.( КП № 132 и 135). Записът ще се съхранява от лечебното заведените. За АПр. № 19 (катаракта) редът и условията за наблюдение, както и срокът за въдеждане на видеозаписа предстои да се изготвят съвместно от БЛС и НЗОК, уточняват от съсловната организация. От 1 май влизат в сила завишени цени на две клинични пътеки в Кардиохирургията. Това са КП №: 119.1 "Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години" - цената от 13 500 лв. става 16 500 лв. За друга клинична пътека - №: 120.1 "Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след операция" цената от 13 500 лв. става 17 500 лв.

 

От БЛС припомнят, че в края на януари в МЗ

 

беше подписан протокол между БЛС и НС на НЗОК. С документа се гарантира, че нито един текст, променен алгоритъм в КП или КПр, увеличен престой по КП, който не е договорен по време на преговорите между БЛС и НЗОК и не е гласуван от 71-вия Извънреден събор на БЛС, няма да влезе в сила от 1 януари 2020 г. Новите моменти в алгоритмите на КП НЕ влизат в сила от 01.01.2020г., а заплащането на цени и обеми за месеците януари и февруари ще се осъществява по реда на НРД 2020-2022, като отчитането за периода ще е по НРД 2018 г., подчертават от БЛС.МЗ определя щатовете, ЦСМП разпределя длъжностите МЗ определя щатовете, ЦСМП разпределя длъжностите Това е заложено в проекта за промяна на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
Държавата подцени здравната система Държавата подцени здравната система

Ковид-19 постави пред изпитание не само всеки човек, но и цялата ни здравна система. Под въпрос са всички разчети на публичните средства, които бяха направени миналата година, а дейността на болниците и лекарите се промени. Затова НЗОК реши да им плаща по 85% от приходите, които са имали през януари, независимо колко са работили. Добра ли е тази мярка, попитахме проф. Григор Димитров.

Утвърдиха изискванията за лечение на тежки заболявания Утвърдиха изискванията за лечение на тежки заболявания Надзорният съвет на НЗОК разреши да се отпускат лекарства с протоколи за 1 година
Реално ще получим не повече от 60 на сто Реално ще получим не повече от 60 на сто Анексът показва, че УС на БЛС е в невъзможност да отстоява интересите на съсловието, каза д-р Галинка Павлова
Ананиев: Имате подкрепата на обществото ни Ананиев: Имате подкрепата на обществото ни Смисълът на днешния празник е да Ви засвидетелстваме уважението, което заслужавате
Разписаха парите на болниците Разписаха парите на болниците Лечебните заведения ще получат 85% от бюджетите си в извънредното положение, независимо от отчетената дейност за период
Подписаха договора за Детската болница Подписаха договора за Детската болница Работна комисия от педиатри от различни специалности ще одобряват проектите за отделните отделения
Живеем 6 години по-малко от другите в ЕС Живеем 6 години по-малко от другите в ЕС Намалява детската смъртност на 5.8 на 1000 живородени, сочи доклад на МЗ за здравето
Ананиев: По средата сме в ЕС по разходи за здраве Ананиев: По средата сме в ЕС по разходи за здраве Доплащаме от джоба си главно за лекарства и в извънболнична помощ
Трайно намалява броят на болните от туберкулоза Трайно намалява броят на болните от туберкулоза Запазва се тенденцията мъжете да боледуват повече от жените
1 2 3 ... 215 »