искам думата

КНСБ: Да има директива за минималната работна заплата

15-01-2020 15:09
Clinica.bg

press@clinica.bg
КНСБ: Да има директива за минималната работна заплатаПриветстваме обявеното от ЕК начало на консултации за въвеждане на справедливи минимални възнаграждения за работниците в ЕС
Европейската комисия се отказа от въвеждането на единна минимална заплата. Няма да има една минимална заплата, приложима за всички, се казва в становище на комисията. Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби. В отговор на това от КНСБ изпратиха своето становище, което публикуваме без редакторска намеса.
Конфедерацията продължава да настоява за приемане на Рамкова директива за минималната работна заплата, която да предложи общи правила и критерии, съблюдавани от националните правителства и социалните партньори с цел ускоряване на конвергенцията и прекратяване на социалния дъмпинг. Предложението на КНСБ за това вече бе направено на конгреса на ЕКП във Виена през месец май миналата година, а през есента бе изпратена и позиция за определяне на механизъм за справедливо възнаграждение на работниците до ЕКП и ЕК.

 

Според нас трите процеса - нарастване на минималната

работна заплата, повишаване ефективността на секторното колективно договаряне и възходящата конвергенция на заплатите, трябва да вървят успоредно, в единство и те да бъдат стимулирани през съответните правни механизми. Директивата трябва да бъде насочена към решаване на проблема с ниските нива на минимална работна заплата в голяма част от новите страни-членки (България – 286 евро, Румъния – 319 евро, Литва и Латвия – 380 евро, Унгария – 444 евро, Хърватия – 463 евро, Чехия – 477 евро, Словакия – 480 евро, Естония – 500 евро и Полша – 503 евро). В този смисъл, не би трябвало да произтичат задължения за страна – членка на ЕС, чиито нива на МРЗ отговарят на въведените принципи и гарантират издръжката на живота. Следователно директивата ще бъде насочена към страни с относително ниски нива на МРЗ, каквато е България. Освен това тя трябва да потвърждава автономността на социалните партньори и техния избор на механизъм за определяне на минимално възнаграждение.

Приемливият вариант в краткосрочен план е

достигане на съотношение 50% от СРЗ за страната. Освен това би било добре Рамковата директива да се подкрепи и от Препоръка на Съвета за възходяща конвергенция на заплатите, защото ситуацията във всяка страна е различна, което е предпоставка за противоречиво тълкуване на директивата. Нашето виждане в тази посока е поставяне на цел от 60% покритие с Колективни трудови договори, но без ангажиране с конкретен времеви период поради спецификите във всяка икономика. След определянето на МРЗ националните социални партньори, трябва да могат да договарят секторни работни заплати съгласно националните практики. Необходимо е те да надграждат националната МРЗ и да се прилагат за всички – през механизми за разпростиране. Ето защо националните правителства трябва да работят за насърчаване на секторния социален диалог, да гарантират неговата ефективност, логистична подкрепа и да подпомагат социалните партньори.

Въз основа на това КНСБ предлага

Да се мотивира по подходящ начин необходимостта от подобна директива като се адресират настоящите проблеми на конвергенцията по отношение на минималните заплати в ЕС. Определяне на реалистична общоевропейска цел за определено ниво на МРЗ в дългосрочен период. Дефиниране на понятието cost of living и предлагане на общ европейски подход за измерване на неговата стойност. Достигане на цел от 60% покритие с КТД в дългосрочен период. Тези показатели трябва да станат част и от специфичните за всяка страна препоръки в рамките на Европейския семестър. Социалните партньори да имат решаваща, а не само консултативна роля при определянето на МРЗ. Ускорено нарастване на МРЗ, с оглед достигане на 50% от средната работна заплата за страната. Размерът на МРЗ постепенно да бъде ориентиран към необходимите средства за издръжка на живота. МРЗ за страната да бъде надграждана с МРЗ по икономически дейности и професионално-квалификационни групи и след преговори с работодателските организации. МРЗ за страната да важи за всички категории работници и за всички (традиционни и нетрадиционни форми на заетост).

КНСБ приветства факта, че ЕК официално признава

наличието на значителни проблеми в доходното неравенството и реалната конвергенция между отделните страни-членки на ЕС. Нещо повече, определянето на единен европейски механизъм за изчисляване на минималните заплати би бил ефективен инструмент за борбата с намалението на нарастващите през последното десетилетие неравенства в доходите. Тази позиция на ЕК подкрепя изцяло и визията на КНСБ за ролята на фискалната политика в тези процеси. В същото време трябва да отбележим един основен недостатък на документа за консултация на ЕК – не се споменава нищо за правния инструмент, който следва да се заложи, с оглед постигането на иначе амбициозно заложените цели.Застой при офертите за работа през юни Застой при офертите за работа през юни Интересът в сектор здравеопазване и фармация обаче е с ръст от 20%, показва анализ на пазара на труда
Етично е фармацевтичните компании да ни спонсорират Етично е фармацевтичните компании да ни спонсорират Не носим и не може да носи отговорност за всеки отделен лекар, казват от съсловната организация
Софарма с 5% спад в приходите за юни Софарма с 5% спад в приходите за юни

Компанията отчита 19% понижение на продажбите в страната за полугодието и ръст от 13% за чужбина

МЗ обяви още 5 е-търга за болниците МЗ обяви още 5 е-търга за болниците

16 фирми са се явили на поръчката за кръвни и имуномодулиращи продукти

Фармата все така щедра Фармата все така щедра

От няколко стотин лева до няколко стотин хиляди дават компаниите на лекари и пациенти за различни дейности

Плащаме на НАП–София само онлайн или в банка Плащаме на НАП–София само онлайн или в банка Банковите клонове в офисите на приходната агенция в столицата спират работа на 1 юли
Забраняват детските обувки втора ръка Забраняват детските обувки втора ръка Дрехите за бебета до 1 г., както и банските костюми също няма да се допускат в магазините секънд хенд, гласят новите правила на МЗ
Бизнесът ще продължи да плаща 3-те дни болнични Бизнесът ще продължи да плаща 3-те дни болнични Започва договаряне на минималната работна заплата по сектори, стана ясно след среща на работодатели, правителство и синдикати
Вече повече хора намират работа отколкото губят Вече повече хора намират работа отколкото губят Това са наблюденията от последните две седмици, казаха от социалното министерство
240 000 места се запазват по 60/40 240 000 места се запазват по 60/40 Националният осигурителен институт (НОИ) е превел компенсации в размер на близо 53 млн. лв. на 8 516 компании 
1 2 3 ... 41 »