законотворчество

Забраняват аптеките за търговци на едро

14-01-2020 06:00
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Забраняват аптеките за търговци на едроПромените в регулацията на лекарствата влизат за обсъждане в парламента
Търговците на едро на лекарства няма да имат право да притежават аптеки. Целта е осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области. Това е записано в проекта за изменение на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, който влиза за разглеждане в Народното събрание.
Искането за ограничаване на вертикалната интеграция на пазара на лекарства се защитава от години от Българския фармацевтичен съюз. Според съсловната организация на фармацевтите в противен случай е възможно производителят да привилегирова свързаните с него търговец на едро или аптека пред други търговци, когато първите двама са част от една икономическа група. Има обаче и представители на бранша, които са на мнение, че подобно ограничение няма пазарна логика.

Заварените до влизането в сила

на този закон лица, които притежават едновременно разрешение за търговия на едро и на дребно с лекарства, трябва до 6 месеца да решат кое от двете ще извършват. Ако това не стане в дадения срок, изпълнителният директор на ИАЛ отнема по-късно издаденото разрешение. Когато втората по вид дейност е търговия на дребно с лекарства, се отнема разрешението за всички аптеки, пише в законопроекта.

С промените се въвежда и Национална аптечна карта, която да ограничи разкриването на нови аптеки в големите градове и да осигури медикаменти в селата, в които няма аптеки. Предвижда се документът да бъде създаден с участието на областни комисии и национална комисия, която включва министъра на здравеопазването, управителя на здравната каса, пациентски организации и други. Записано е също, че аптеките могат да откриват филиали в отдалечени места, като не е регламентиран горен праг за броя им. От БФС предлагат да се въведе ограничение от два филиала за аптека. Националната аптечна карта трябва да се приеме в срок до една година от влизането в сила на този закон, пише в законопроекта.


С промените в Закона за лекарствата

се фиксира и таксата от 2 лв., която НЗОК плаща на аптеките за отпускането на лекарства, които са изцяло покрити от НЗОК. Както clinica.bg писа, от БФС предлагат тази сума да се договаря на три години и да не бъде записана в законопроект.

Проектът за изменение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина определя и как да се уреди въпросът с ценообразуването и плащането на лекарства от здравната каса, което досега години наред се регламентираше само в наредби. „Процедурите по регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък се разписват на ниво закон, тъй като в момента уредбата е в подзаконов нормативен акт", пише в мотивите на вносителя.


В законопроекта се предвиждат

и санкции за участниците във веригата на лекарствоснабдяването. Конкретизирани са глобите, които ще се налагат на аптеките, ако не се включат в системата за верификация на лекарствата. След обнародването им в Държавен вестник, ИАЛ вече ще може да ги прилага.

Друга промяна задължава РЗИ да участва в контрола, който Изпълнителната агенция по лекарствата осъществява. Разширяват се и възможностите за лечение на пациентите чрез регламентиране на прилагането на лекарствени продукти извън определените им показания при липса на друга алтернатива за лечение. „Това ще се осъществява само по изключение, под контрола на лекар, който ще носи цялата отговорност за лечението", пише в законопроекта. Изпълнителна агенция „Медицински надзор" също ще може да извършва проверки в аптеките - за съответствието на лекарствата, които са предписани на пациентите, с видовете и количествата, които са отпуснати от аптеката, когато тези лекарствени продукти се заплащат с публични средства, предвиждат промените.


По традиция здравното министерство

отново чрез един законопорект предлага промени в още няколко здравни закона. Този път изменения се правят в Закона за здравното осигуряване и в Закона за медицинските изделия. В първия ясно е формулирано, че на здравноосигурените граждани болниците не могат да искат доплащане за дейности, които се покриват от НЗОК. Редът и конкретните услуги, подлежащи на доплащане, ще се определят с Наредба на здравния министър към Закона за здравето. Предвидено е също в срок до 3 месеца от влизането в сила на закона управителят на Националната здравноосигурителна каса да може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на директорите на РЗОК.

С промените се отменя и пълната забрана НЗОК да сключва договори с нови болници и за нови дейности. Това ще бъде възможно при случите, когато в дадена област има доказан недостиг на дадена медицинска дейност. Оценката ще се прави от Изпълнителна агенция „Медицински надзор".2 млн. българи са без достъп до аптека 2 млн. българи са без достъп до аптека Националната здравна карта ще покаже къде трябва да се отворят филиали в малките населени места, каза министър Ананиев
Националната аптечна карта изостри страстите Националната аптечна карта изостри страстите Помощник- фармацевтите притеснени за контрола при продаването на лекарства
Свалят данъците върху лекарства в Гърция Свалят данъците върху лекарства в Гърция В мерките са включени и терапиите за тежко болни
Над 170 млн. верифицирани опаковки на лекарства у нас Над 170 млн. верифицирани опаковки на лекарства  у нас Това сочат данните една година от старта на системата в Европейския съюз
Регулират цените на лекарствата без рецепта Регулират цените на лекарствата без рецепта Цените могат да се вдигат само с процента на инфлацията, предвижда Наредба на МЗ
Е-търгът за лекарства спестил 57 млн. лв. Е-търгът за лекарства спестил 57 млн. лв. Очаква се през февруари да бъдат проведени още пет и за други медикаменти за болниците
НЗОК трябва да алармира при нелоялни практики НЗОК трябва да алармира при нелоялни практики В МЗ не е постъпвала информация за цените, на които частните лечебни болници закупуват от търговците на едро лекарствени продукти и цените, на които те ги отчитат към НЗОК, каза министър Кирил Ананиев
МЗ приканва болниците за лекарствата МЗ приканва болниците за лекарствата Процедурата по събирането на заявките стартира на 29 януари и ще приключи на 5 февруари
ЕМА ограничи употребата на крем с естрадиол ЕМА ограничи употребата на крем с естрадиол Той се използва от жени в менопауза, но нежеланите реакции са сходни с тези при хормонозаместителна терапия
Проблем с лекарство за деца Проблем с лекарство за деца Д-р Дечо Дечев в писмо до МЗ настоява спешно да се регламентира реда за приложение на лекарството Спинраза
1 2 3 ... 63 »