законотворчество

Забраняват аптеките за търговци на едро

14-01-2020 06:00
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Забраняват аптеките за търговци на едроПромените в регулацията на лекарствата влизат за обсъждане в парламента
Търговците на едро на лекарства няма да имат право да притежават аптеки. Целта е осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области. Това е записано в проекта за изменение на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, който влиза за разглеждане в Народното събрание.
Искането за ограничаване на вертикалната интеграция на пазара на лекарства се защитава от години от Българския фармацевтичен съюз. Според съсловната организация на фармацевтите в противен случай е възможно производителят да привилегирова свързаните с него търговец на едро или аптека пред други търговци, когато първите двама са част от една икономическа група. Има обаче и представители на бранша, които са на мнение, че подобно ограничение няма пазарна логика.

Заварените до влизането в сила

на този закон лица, които притежават едновременно разрешение за търговия на едро и на дребно с лекарства, трябва до 6 месеца да решат кое от двете ще извършват. Ако това не стане в дадения срок, изпълнителният директор на ИАЛ отнема по-късно издаденото разрешение. Когато втората по вид дейност е търговия на дребно с лекарства, се отнема разрешението за всички аптеки, пише в законопроекта.

С промените се въвежда и Национална аптечна карта, която да ограничи разкриването на нови аптеки в големите градове и да осигури медикаменти в селата, в които няма аптеки. Предвижда се документът да бъде създаден с участието на областни комисии и национална комисия, която включва министъра на здравеопазването, управителя на здравната каса, пациентски организации и други. Записано е също, че аптеките могат да откриват филиали в отдалечени места, като не е регламентиран горен праг за броя им. От БФС предлагат да се въведе ограничение от два филиала за аптека. Националната аптечна карта трябва да се приеме в срок до една година от влизането в сила на този закон, пише в законопроекта.


С промените в Закона за лекарствата

се фиксира и таксата от 2 лв., която НЗОК плаща на аптеките за отпускането на лекарства, които са изцяло покрити от НЗОК. Както clinica.bg писа, от БФС предлагат тази сума да се договаря на три години и да не бъде записана в законопроект.

Проектът за изменение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина определя и как да се уреди въпросът с ценообразуването и плащането на лекарства от здравната каса, което досега години наред се регламентираше само в наредби. „Процедурите по регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък се разписват на ниво закон, тъй като в момента уредбата е в подзаконов нормативен акт", пише в мотивите на вносителя.


В законопроекта се предвиждат

и санкции за участниците във веригата на лекарствоснабдяването. Конкретизирани са глобите, които ще се налагат на аптеките, ако не се включат в системата за верификация на лекарствата. След обнародването им в Държавен вестник, ИАЛ вече ще може да ги прилага.

Друга промяна задължава РЗИ да участва в контрола, който Изпълнителната агенция по лекарствата осъществява. Разширяват се и възможностите за лечение на пациентите чрез регламентиране на прилагането на лекарствени продукти извън определените им показания при липса на друга алтернатива за лечение. „Това ще се осъществява само по изключение, под контрола на лекар, който ще носи цялата отговорност за лечението", пише в законопроекта. Изпълнителна агенция „Медицински надзор" също ще може да извършва проверки в аптеките - за съответствието на лекарствата, които са предписани на пациентите, с видовете и количествата, които са отпуснати от аптеката, когато тези лекарствени продукти се заплащат с публични средства, предвиждат промените.


По традиция здравното министерство

отново чрез един законопорект предлага промени в още няколко здравни закона. Този път изменения се правят в Закона за здравното осигуряване и в Закона за медицинските изделия. В първия ясно е формулирано, че на здравноосигурените граждани болниците не могат да искат доплащане за дейности, които се покриват от НЗОК. Редът и конкретните услуги, подлежащи на доплащане, ще се определят с Наредба на здравния министър към Закона за здравето. Предвидено е също в срок до 3 месеца от влизането в сила на закона управителят на Националната здравноосигурителна каса да може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на директорите на РЗОК.

С промените се отменя и пълната забрана НЗОК да сключва договори с нови болници и за нови дейности. Това ще бъде възможно при случите, когато в дадена област има доказан недостиг на дадена медицинска дейност. Оценката ще се прави от Изпълнителна агенция „Медицински надзор".EMA препоръча осем нови лекарства EMA препоръча осем нови лекарства Oдобрение получи васикна срещу Ебола и медикамент за Хепатит Д
Рекорден брой сигнали за резистентност Рекорден брой сигнали за резистентност Да не се използват антибиотици при леки случаи на КОВИД-19, призовават от СЗО
Фармацевтичният съюз с апел към властта Фармацевтичният съюз с апел към властта Те настояват да бъде снето обвинението от проф. Асена Стоименова
АбВи придоби окончателно Алерган АбВи придоби окончателно Алерган Томас К. Фрейман, бивш изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор на Абът се присъединява към борда на компанията
ЕМА препоръча спиране на лекарствата с ранитидин ЕМА препоръча спиране на лекарствата с ранитидин Очаква се финалното решение на Европейската комисия по въпроса, съобщиха от Агенцията
Международната подкрепа за проф. Асена Стоименова Международната подкрепа за проф. Асена Стоименова Федерацията на фармацевтите по света изпрати официално писмо до БФС
Увеличават БЦЖ ваксините Увеличават БЦЖ ваксините Премиерът Бойко Борисов обеща финансова подкрепа по три проекта на Бул Био
Системата за лекарства още цикли Системата за лекарства още цикли През май се очаква участниците по веригата да се регистрират и да започнат да подават данни
Генезисът на пандемичните ереси Генезисът на пандемичните ереси

Или когато абсолютната власт се сблъска със силата на инакомислещата личност

Обвинението на Прокуратурата е несъстоятелно Обвинението на Прокуратурата е несъстоятелно Проф. Асена Стоименова не предава неверни данни нито изпраща заблуждаващи знаци за евентуалната липса на лекарства, казват от АСА
1 2 3 ... 65 »