законотворчество

Вдигат с 200 лв. парите за съдебна експертиза

10-01-2020 12:49
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Вдигат с 200 лв. парите за съдебна експертиза От МЗ отчитат, че сега не се покриват реалните разходи и предлагат промени в Наредба 2
Парите за извършване на съдебно-медицинска експертиза на труп ще бъдат увеличени на 320 лв. Сегашните 120 лв. не покриват реалните разходи за една аутопсия и водят до загуби на лечебните заведения. Това е записано в мотивите на МЗ към предлаганите промени в Наредба 2 за условията и реда за извършване на съдебномедицнски, съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични експертизи.
„Анализът на данните от постъпилите приходи от аутопсионната дейнсот сочат, че за периода 2011 до 2018 г. са плащани разходи, които не са покривали изцяло направените от лечебните заведения разходи. Заложеното в наредбата нормативно ограничение на размера на разходите до 120 лв. за една аутопсия води до отрицателни финансови резултати за съдебно-медицинските структури в страната, което създава значителни финансови затруднения за лечебните заведения в които са разположени", отчитат от ведомството. И допълват, че в разходите не е предвиден и труда на помощния персонал.

 

От МЗ обясняват, че в структурата

 

на „Съдебна медицина" у нас са сформирани 31 отделения, клиники и катедри, които се намират в университетски и областни болници. В момента в страната работят около 70 лекари с призната специалност „Съдебна медицина", като не малка част от тях са в пенсионна възраст. В страната има области, в които няма специалисти по съдебна медицина, което налага при нужда да бъдат командировани от други области. В 12 областни структури работи само по един съдебен лекар. Незаетите щатни бройки в тази специалност са 7, а за оптимално съществуване на структурите са необходими около 20 нови щатни бройки за лекари.

 

Специализиращите млади лекари

 

обаче са само седем. От ведомството признават, че е ниско заплащането и на помощния съдебно-медицински персонал в страната – лаборанти, санитари, препаратори и помощник-химици, без които е невъзможно да се осъществява качествена експертиза. „Затрудненото финансово състояние прави специалността неатрактивна и нежелана от младите лекари. Затова възниква необходимост от промяна в посочената наредба", аргументират се от МЗ. И изразяват надежда, че с предложените промени ще се изплаща пълният размер на разходите, като целта е да бъде преустановено ощетяването на лечебните заведения, в които са разкрити структури по съдебна медицина.

 

От ведомството са изчислили, че

 

финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата за периода 2020-2022 г. са в размер на 2.5 млн. лв. Въвеждането на промените в наредбата няма да доведе до финансова тежест за лечебните заведения, подчертават от МЗ. За лекар със специалност „Съдебна медицина" е определена начална месечна основна заплата от 1300 лв., а за професионалисти по здравни грижи – 950 лв. За тази цел са необходими 1.7 млн. лв. за всяка година, които са предвидени в средносрочната бюджетна прогноза на Министерство на здравеопазването, заявяват от ведомството. Според експертите на МЗ с увеличението от 200 лв. за експертиза на труп ще могат да се покрият реалните разходи за тази дейност, ката че да не се натоварват отделните звена.

 

„Предвижда се МЗ да предоставя

 

средства за подкрепа на отделенията и клиниките по съдебна медицина. Те ще се дават за поддържане капацитета на тези структури на база брой медицински специалисти, участващи в изготвянето на съдебно-медицинските експертизи. Очаква се това да доведе до стабилизиране на структурите по съдебна медицина в страната и да направи специалността по-атрактивна и желана от младите лекари", подчертават от ведомството.

Проектът за промени в Наредба 2 е качен на сайта на МЗ за обществено обсъждане от 11.01.2020 г. до 09.02.2020 г.МЗ готви решения за кадровия дефицит МЗ готви решения за кадровия дефицит

В началото на другия месец започва строителството по големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, съобщиха от ведомството

20 млн. за медицински хеликоптери 20 млн. за медицински хеликоптери Въздушният транспорт ще е на разположение за пациенти в спешно състояние и при трансплантации
Лекарите не искат да се занимават с КОВИД Лекарите не искат да се занимават с КОВИД Недостатъчно финансиране и липса на кадри бяха двата основни проблема, които открои анкета на "Индекс на болниците" сред лечебните заведения. Те бяха разисквани по време на последвалата дискусия "КОВИД-19, предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ". Как могат да бъдат решени тези проблеми и пред какви други изпитания постави пандемията болниците, попитахме проф. Тодор Черкезов.
И през август медиците на трупчета И през август медиците на трупчета

Въпреки увеличението на цените на прегледите и пътеките, болниците и специалистите ще получат 16 млн. по методиката за К-19

Без по-високи заплати в НЦЗПБ Без по-високи заплати в НЦЗПБ Намерението част от приходите да отиват за работещите там противоречи на Закона за публичните финанси
Само в 8 болници бордовете с конкурс Само в 8 болници бордовете с конкурс В най-големите държавни лечебни заведения ръководството ще се избира от агенция по Закона за публичните предприятия
113 млн. лв. по-малко приходи за НЗОК 113 млн. лв. по-малко приходи за НЗОК

Заради отражението на пандемията върху икономиката събираемостта на вноските ще е по-малка, прогнозират от НАП

Касата отряза две болници с договори Касата отряза две болници с договори

Без нови дейности остават софийската „Вита" и плевенския „Св. Пантелеймон"

Даренията към МЗ за К-19 секнаха Даренията към МЗ за К-19 секнаха Голяма част от средствата отиват за осигуряване на предпазни средства и защитни облекла
Обученията на спешна помощ се възобновяват Обученията на спешна помощ се възобновяват Курсовете бяха спрени временно заради пандемията от коронавирус
1 2 3 ... 233 »