промени

Ново заявление за пренасяне на покойник

13-12-2019 15:04
Clinica.bg

press@clinica.bg
Ново заявление за пренасяне на покойникС него се дава съгласие Регионална здравна инспекция да обработва, съхранява и архивира личните данни на заявителя
С промени в наредбата за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници се въвежда нов документ за пренасяне на покойник. То е заявление до Регионална здравна инспекция, с което обаче се разрешава тя да обработва, съхранява и архивира личните данни на заявителя.
Това е приложение номер 2, което се изисква, когато покойник трябва да бъде транспортиран от територията на Република България в друга държава. Това се допуска с разрешение на директора на съответната регионална здравна инспекция, до когото е адресирано заявлението. В него обаче, накрая е посочено, че заявителят с подписването му декларира съгласие Регионална здравна инспекция да обработва, съхранява и архивира личните му данни чрез компютърни и други системи съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни с цел осъществяване на законово регламентираните функции.

 

В Наредбата се създават нови текстове

според които собствениците на гробищните паркове (гробищата) или оправомощените от тях лица са отговорни за управлението и поддържането на парковете. Освен те се задължават да поддържат база данни за редовете и парцелите, броя на гробните места и датата на извършените погребения във всяко едно от тях. При разкриване на нови или разширение на съществуващи гробища собственикът се задължава да изготви хидрогеоложко проучване на нивото на подпочвените води на новите терени. Разкриването на нови гробищни паркове се допуска само при условие, че хидрогеоложкото проучване е показало, че предвидените терени отговарят на изискванията.

Друга поправка гласи, че

в гробищните паркове се осигурява течаща вода за питейно-битови цели и за извършване на богослужение и религиозни обреди (панихиди, помени и други), както и за цели, различни от питейно-битовите – измиване на алеи, паметници и други. В тези случаи, обаче на чешмите, които са захранени с вода, различна от питейна, трябва да се поставят трайни табели, обозначаващи, че водата не е годна за пиене. Поддържането и почистването на гробищните паркове, включително и осъществяване на дейности по дератизация и дезинсекция е отговорност на гробищата или на упълномощените лица.

Погребване извън гробищен парк

се допуска по изключение само на висши духовни лица от вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, след решение на управителните им органи. В Наредбата се създават нови членове, в които са посочени правилата на които трябва да отговорят катафалките. Според тях транспортните средства по трябва да се оборудват със средства за отчитане на температурата в товарния сектор. А в случаите, когато пренасянето изисква времетраене повече от два часа, транспортните средства трябва да осигуряват поддържане на температура в товарния сектор от 0 до 5 °C.

В случаите, когато се 

транспортират кремирани останки, те трябва да са защитени в подходящ за целта контейнер, чието съдържание трябва да е ясно идентифицирано. Гробовете, от които са извадени тленни останки, при засипването им се дезинфекцират с подходящи биоциди. Те трябва да са разрешени за употреба, а използването им да става при спазване на изискванията, посочени на етикета.







НЗОК да плати надлимитната дейност НЗОК да плати надлимитната дейност Увеличението на цените на пътеките да е пропорционално на тежестта им, искат болнични сдружения
Пак ще местят Психиатрията в София Пак ще местят Психиатрията в София Скоро се очаква да бъде готов и проекта на Националната стратегия за психично здраве, каза здравният министър Костадин Ангелов
Около 400 млн. от бюджета на касата ще останат Около 400 млн. от бюджета на касата ще останат

Касата и Българският лекарски съюз са в нови преговори за подписването на дълго очаквания трети анекс към Националния рамков договор. В него се предвижда увеличение на пътеките средно с 10% вместо с по 20 лв. Ще спаси ли тази мярка болниците, как трябва да се разпределят парите, какъв бюджет могат да очакват клиниките за догодина, попитахме Красимир Грудев. 

Вдигат заплатите в 28 администрации Вдигат заплатите в 28 администрации Сред тях за РЗИ, ИАЛ, ИАМН, Агенцията за хората с увреждания и др.
700 млн. лв. са дълговете на болниците 700 млн. лв. са дълговете на болниците

Пандемията намали приходите през първото шестмесечие с 16% в сравнение със същия период на 2019, каза Костадин Ангелов

Болниците започват да изплуват Болниците започват да изплуват

През юли само 95 клиники ще получат 85% от бюджета си, останалите са надхвърлили КОВИД-базата

Нови договори за 11 болници с НЗОК Нови договори за 11 болници с НЗОК

Надзорният съвет одобри парите на клиниките по Методиката за КОВИД за юни

Почти без намаление на здравните вноски Почти без намаление на здравните вноски

Само с 3 млн. по-малко са очакваните приходи спрямо планираните, по-ниски са и разходите на касата, отчитат от фонда

Приходите на болниците надолу с 16% Приходите на болниците надолу с 16%

За първи път в историята на здравната каса клиниките не могат да усвоят с реална дейност прогнозния си бюджет

МС направи холдинг за детската болница МС направи холдинг за детската болница

Дружеството е с капитал от 100 милиона лева, които ще отидат за изграждането на клиниката

1 2 3 ... 220 »