Университети

76% ръст на студентите по медицина (ОБНОВЕНА)

05-12-2019 10:46
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
76% ръст на студентите по медицина (ОБНОВЕНА) Драматичен спад на учащите във висшите училища у нас, МУ Пловдив и МУ-София делят първото място по рейтинг, показва новата класация на университетите у нас
Драматичен спад на броя студенти през последните пет години отчита новото девето издание на Рейтинговата система(РС) на университети в България. Въпреки тази тенденция 5 професионални направление бележат ръст. Най-голям - 76% е при медицината като студентите са общо 11 737. Това обяви Георги Стойчев, който представи новата РС. Тя дава комплексна оценка на висшите учебни заведения на база реализация на завършилите и техните доходи, цитируемост на университетите в научни материали, социологически проучвания и др.
С 45 000 са намалели студентите у нас за 5 години и с 6000 за последната. От една страна това се дължи на рационализацията на приема в някои специалности, които бяха излишно раздути през годините. Това са "Икономика", "Администрация и управление" и "Право". Същевременно въпреки общата тенденция пет професионални направление бележат ръст на учащите. Това са медицина, военно дело, стоматология, педагогика и ветеринарна медицина.
 От няколко години вече се следва и държавната политика за редукция на план-приема на държавните университети, като по този начин се

цели да се минимализират негативите от масовизацията
аааа
на висшето ни образование, която започна от 1990 година насам, каза образователният министър Красимир Вълчев. Намалявайки план-приема в определени специалности, в които той е ненужно многоброен, висшето образование се адаптира към потребностите на пазара на труда.  За втора поредна година МУ-София и МУ-Пловдив делят първото място  по рейтинг в медицината. Като цяло обаче всичките ни медицински университет имат сходни резултатите.  "Те са като близнаци", каза Георги Стойчев и имат почтти еднакво добра реализация на възпитаниците си. СУ е лидер в общо 21 класации. Това е така, защото висшето училище обучава в най-много професионални направления. ТУ-София има 6 първи места.

МУ-София е лидер в четири направления - медицина,
аааа
обществено здраве, стоматология и фармация. През последните пет години значително се подобрява цитируемостта на научни публикации на българските университети. С най-висок индекс са СУ, медицинските вузове в София, Пловдив и Варна. "Най-силно се е повишил индекса на цитируемост на тези висши училища, които са заложили във Вътрешните си правила за работната заплата премии за публикационната активност на преподавателите", каза образователният министър Красимир Вълчев.  Рейтинговата система отчита и рекордно ниско ниво на безработица сред висшистите - 2.2%. Над 50% от завършилите университет пък работят на позиции, за които се изисква висше образование, но все още немалък дял - 36% са на длъжности, които могат да заемат и среднисти.
аааа
Най-висок облагаем доход имат завършилите
ааааа
"Информатика и компютърни науки" - 2586 лв., , на второ място е математиката с 2435 лв., на трето занимаващоте се "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" - 2339 лв. При медицината средният облагаем доход е 1478 лв., при фармацията - 1668 лв. Седем професионални направления носят облагаем доход под 1000 лв. Сред тях са стоматологията, здравните грижи, педагогиката, ветеринарна медицина и музикално и танцово изкуство.Най-ниска е безработицата при завършилите медицина - 0.23%, следвана от фармацията - 0.52%, стоматологията-0.76%. Най-висока - 3.5% е при завършилите социални дейности, като почти толкова - 3.41% е при психолозите.


Режат приема за студенти с над 5000 места Режат приема за студенти с над 5000 места Намаление се забелязва включително и при медицинските университети, държавата ще плаща обучение на 38 028 първокурсници
Отлагат матурите Отлагат матурите Висшите училища са съгласни да дадат отсрочка и на кандидат-студентската кампания, каза министър Красимир Вълчев
Датите за прием в университетите под въпрос Датите за прием в университетите под въпрос Не е невъзможно отлагане на матурите, каза образователният министър Красимир Вълчев
Лекциите по медицина за първи път дистанционни Лекциите по медицина за първи път дистанционни Извънредният режим наложи тази форма на обучение и за регулираните специалности
Половината държавни ВУЗ вдигат таксите Половината държавни ВУЗ вдигат таксите Медицината поскъпва само в МУ–Плевен със 100 лв., средното увеличение в страната е между 5 и 25%
Проф. Валентин Игнатов встъпи в длъжност Проф. Валентин Игнатов встъпи в длъжност На официална церемония той получи ректорския жезъл на МУ-Варна
Млади учени представят 50 проекта Млади учени представят 50 проекта 7 от тях са в областта на медицината, финансирането е от Фонда за научни изследвания
До 17 март се подават документи за матура До 17 март се подават документи за матура Оценката служи за вход в 37 висши училища от общо 51 в страната
МУ-София стана българският лидер в световна класация МУ-София стана българският лидер в световна класация Медицинското висше училище изпревари СУ по рейтинг в University Ranking by Academic Performance
Матурата по биология вход за медицински вуз Матурата по биология вход за медицински вуз За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" конкурсните изпити са задължителни
1 2 3 ... 23 »