Университети

76% ръст на студентите по медицина (ОБНОВЕНА)

05-12-2019 10:46
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
76% ръст на студентите по медицина (ОБНОВЕНА) Драматичен спад на учащите във висшите училища у нас, МУ Пловдив и МУ-София делят първото място по рейтинг, показва новата класация на университетите у нас
Драматичен спад на броя студенти през последните пет години отчита новото девето издание на Рейтинговата система(РС) на университети в България. Въпреки тази тенденция 5 професионални направление бележат ръст. Най-голям - 76% е при медицината като студентите са общо 11 737. Това обяви Георги Стойчев, който представи новата РС. Тя дава комплексна оценка на висшите учебни заведения на база реализация на завършилите и техните доходи, цитируемост на университетите в научни материали, социологически проучвания и др.
С 45 000 са намалели студентите у нас за 5 години и с 6000 за последната. От една страна това се дължи на рационализацията на приема в някои специалности, които бяха излишно раздути през годините. Това са "Икономика", "Администрация и управление" и "Право". Същевременно въпреки общата тенденция пет професионални направление бележат ръст на учащите. Това са медицина, военно дело, стоматология, педагогика и ветеринарна медицина.
 От няколко години вече се следва и държавната политика за редукция на план-приема на държавните университети, като по този начин се

цели да се минимализират негативите от масовизацията
аааа
на висшето ни образование, която започна от 1990 година насам, каза образователният министър Красимир Вълчев. Намалявайки план-приема в определени специалности, в които той е ненужно многоброен, висшето образование се адаптира към потребностите на пазара на труда.  За втора поредна година МУ-София и МУ-Пловдив делят първото място  по рейтинг в медицината. Като цяло обаче всичките ни медицински университет имат сходни резултатите.  "Те са като близнаци", каза Георги Стойчев и имат почтти еднакво добра реализация на възпитаниците си. СУ е лидер в общо 21 класации. Това е така, защото висшето училище обучава в най-много професионални направления. ТУ-София има 6 първи места.

МУ-София е лидер в четири направления - медицина,
аааа
обществено здраве, стоматология и фармация. През последните пет години значително се подобрява цитируемостта на научни публикации на българските университети. С най-висок индекс са СУ, медицинските вузове в София, Пловдив и Варна. "Най-силно се е повишил индекса на цитируемост на тези висши училища, които са заложили във Вътрешните си правила за работната заплата премии за публикационната активност на преподавателите", каза образователният министър Красимир Вълчев.  Рейтинговата система отчита и рекордно ниско ниво на безработица сред висшистите - 2.2%. Над 50% от завършилите университет пък работят на позиции, за които се изисква висше образование, но все още немалък дял - 36% са на длъжности, които могат да заемат и среднисти.
аааа
Най-висок облагаем доход имат завършилите
ааааа
"Информатика и компютърни науки" - 2586 лв., , на второ място е математиката с 2435 лв., на трето занимаващоте се "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" - 2339 лв. При медицината средният облагаем доход е 1478 лв., при фармацията - 1668 лв. Седем професионални направления носят облагаем доход под 1000 лв. Сред тях са стоматологията, здравните грижи, педагогиката, ветеринарна медицина и музикално и танцово изкуство.Най-ниска е безработицата при завършилите медицина - 0.23%, следвана от фармацията - 0.52%, стоматологията-0.76%. Най-висока - 3.5% е при завършилите социални дейности, като почти толкова - 3.41% е при психолозите.


Търсят се наши студенти за работа в Германия през лятото Търсят се наши студенти за работа в Германия през лятото Кандидатите трябва да са български граждани на възраст между 18 и 35 години
Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила То е с 10% и е разписано в новия КТД, който вече е внесен в дирекция "Инспекция по труда"
Правим наука с Китай и Русия Правим наука с Китай и Русия Медицинските науки са сред приоритетните области за финансиране, ФНИ представя 4 нови проекти по международни програми
Договарят по-високи заплати за млади асистенти Договарят по-високи заплати за млади асистенти Създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните, предложи председателят на БТПП Цветан Симеонов
Повече пари на ВУЗ за обществено здраве Повече пари на ВУЗ за обществено здраве 60% от бюджетите на университетите през 2020 г. ще са за качество
Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г. Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г. Научно-практическият й потенциал е в основата на развитието на различните направления особено в областта на превенцията, казва проф. Виктор Златков
Децата на училище максимум до 18:30 ч. Децата на училище максимум до 18:30 ч. Тогава да приключва последния учебен час във втора смяна, призовават от МОН
СУ обяви графика за прием през 2020 г. СУ обяви графика за прием през 2020 г. Изпитите за специалност "Медицина" остават без промяна, казаха от висшето училище
Три пъти са намалели отпадналите от училище Три пъти са намалели отпадналите от училище Детската градина става задължителна за 4-годишните от новата учебна година
СУ стана първи по здравни грижи СУ стана първи по здравни грижи Измести три медицински вуза и мина от четвърта на челна позиция, показват резултатите от рейтинга на университетите за 2019 г.
1 2 3 ... 20 »