здравеопазване

Основният пакет от дейности готов

19-11-2019 12:42
Clinica.bg

press@clinica.bg
Основният пакет от дейности готовФинансовите средства за прилагането на наредбата са в размер на 4 454 млн. лв
Министерство на здравеопазването публикува Наредбата, която определя основния пакет от дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Финансовите средства за прилагането на наредбата са в размер на 4 454 млн. лева.
Разработеният проект на наредба предвижда пакет от дейности, които се осъществяват в извънболничната помощ - първична, специализирана и дентална. Идеята е този пакет да гарантира своевременен достъп на населението до качествена медицинска помощ. В Наредбата акцент е поставен върху профилактиката и промоцията на здравето, мотивират се от ведомството.

 

За това личните лекари се задължават

да информират пациентите си за предстоящите профилактични прегледи. Джипитата трябва да се обадят по телефона, да изпратят съобщение, писмо или пък да напишат на общодостъпно място в лечебното заведение, кога е планувана профилактиката. За лицата над 18 години от рискови групи, е предвидено извършване на оценка на рисковите фактори и вредни навици, водещи до увреждане на здравето, както и насочване по преценка на общопрактикуващия лекар за преглед при лекар специалист по профила на заболяването, за което има установен риск.

В пакета влизат още

оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар и дейности по оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента. Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата съобразно приетия на първо четене от НС проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. Със 17,9 % и 8%., то съответно може да се очаква увеличение както на обема здравни дейности включени в наредбата в частта за Първична извънболнична медицинска помощ, така и на техните стойности. Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата в частта за Специализирана извънболнична медицинска помощ са в размер на отчетените и заплатени дейности по бюджета на НЗОК за 2018 г. – 310,9 млн. лв. В рамките на тези финансови средства се очаква да се осъществянт най-малко 41,9 млн. броя дейности специализирана извънболнична медицинска помощ.

Освен това става ясно , че

в пакета „Специализирана извънболнична помощ" са включени и медикодиагностични дейности, като прогнозния общ брой е около 21,3 млн. броя медикодиагностични изследвания за осигуряване на диагностичния процес и диспансерното наблюдение. В приетия на първо четене от Народното събрание проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ и медико диагностична дейност са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. с 15,5 % и 5,4., то съответно може да се очаква ръсте както на обема здравни дейности включени в наредбата в частта за Специализирана извънболнична медицинска помощ, така и на техните стойности.

Разработеният проект на наредбата

предвижда дейностите в болничната помощ да се осъществяват в рамките на клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури. Като документът описва като точно се разбира под всеки един от тези термини. За разлика от клиничната пътека, клиничната процедура включва дейности с продължителност до 24 часа, които се предоставят на пациентите в рамките на техния болничен престой. В случаите на необходимост от продължаващо наблюдение на пациентите и/или при наличие на медицински риск от настъпване на усложнения от проведената процедура, наредбата предвижда възможността пациентът да продължи престоя си в лечебното заведение след проведена амбулаторна процедура до отпадане на необходимостта от наблюдение или липса на риск от усложнения.

Освен това изрично е записано, че

всяка клинична пътека с престой до 3 дни да може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура. За целта обаче пациента трябва да има не по-малко от 12 часа престой в лечебното заведение по клиничната пътека. Освен това е нужда по да са изпълнени всички задължителни дейности по самата КП и да са налице всички условия за дехоспитализация, като лекуващия лекар чрез писмена оценка обосновава липсата на медицински риск от приключването на дейността по клиничната пътека.

Незабавен прием в лечебно заведение

Изискват клиничните пътеки, свързани с детско и майчино здравеопазване (бременност, раждане, грижи за новородени деца), заболявания, определени като социално значими – кардиологични, онкологични, неврологични, на дихателната система, на храносмилателната система, както и заболявания и състояния, които предполагат спешен или непосредствен прием – животозастрашаващи състояния, остри заболявания, травматични, инфекциозни, както и изострени хронични заболявания. В проекта са заложени и изисквания за комплексно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания. Наредбата предвижда отделна амбулаторна процедура, в обхвата на която са включени дейности по разработване на план за комплексно лечение на пациентите с онкологични заболявания, включващ всички необходими специфични методи на лечение – химиотерапия, лъчетерапия, нуклеарна медицина, както и дейности, свързани с оперативно и консервативно лечение на усложненията и диспансерно наблюдение.

С проекта на наредбата за определяне на пакета

от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е прецизирана медицинската и дентална помощ, закупувана от НЗОК, като е гарантирано оптимално необходимото време за лечение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване в условията на комплексни грижи. С прилагането на наредбата се очаква oа намалеят преките плащания от страна на пациентитее посочено в мотивите към документа. Тъй като цените на дейностите се договарят от партньорите по НРД, а не се определят от министъра на здравеопазването, разчетите за финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата за периода на нейното действие (първият от които е 2020 г.), са в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания в приетия на първо четене от НС проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г. – 4 454 млн. лв. Срокът на обсъждането на Наредбата е 14 дни. Наредбата може да видите ТУК.Парите за ремонти в Александровска са осигурени Парите за ремонти в Александровска са осигурени Твърденията за забавяне и неизпълнени обещания са безпочвени
662 мн. лв. е бюджетът на МЗ за 2020 г. 662 мн. лв. е бюджетът на МЗ за 2020 г. Парламентът гласува окончателно финансовата рамка на здравното ведомство
Зачестява рака на гърдата при мъже Зачестява рака на гърдата при мъже 15  вече са преминали лечение в КОЦ Пловдив от 2016 година до сега
Над 1 млн. лв. за 11 проекта в Македония Над 1 млн. лв. за 11 проекта в Македония Министър Ананиев присъства на откриването на „Център за ранни интервенции и терапии за деца с нарушения от аутистичния спектър"
Безплатни изследвания в Бургас и Варна Безплатни изследвания в Бургас и Варна Мерят нива на пикочна киселина, с цел превенция на сериозни заболявания
Отсрочка за заемите на болниците в Ловеч и Враца Отсрочка за заемите на болниците в Ловеч и Враца Правителството удължи срока за издължаването до края на 2021 г.
Закриват дома за деца във Видин Закриват дома за деца във Видин Откриват Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
Резултатите за смъртта родилката ще са ясни до Коледа Резултатите за смъртта родилката ще са ясни до Коледа Тройната съдебно-медицинска експертиза все още не е готова, роднините се съмняват в лекарска грешка
Увеличение на раждаемостта у нас Увеличение на раждаемостта  у нас 15 351 са родените през третото тримесечие на годината, спрямо 13 390 за второто и 13 087 през първото
Разширяват възможността за договори по нови пътеки Разширяват възможността за договори по нови пътеки Приеха финално бюджета на НЗОК за 2020 година след близо 4 часa дебати
1 2 3 ... 182 »