Искам думата

ПИМП изостава спрямо болниците и лекарствата

08-11-2019 13:07
Clinica.bg

press@clinica.bg
ПИМП изостава спрямо болниците и лекарствата Освободените от потребителска такса по болест, да не я плащат, само при преглед по това заболяване, предлагат от Сдружението на личните лекари в София
Проектобюджетът на НЗОК бе приет на първо четене от три парламентарни комисии. В него са заложени 395 млн. лв. повече. Увеличението при ПИМП е 19 млн. лв., а от Националното сдружение на личните лекари настояват за 25 млн. лв. Публикуваме предложението по темата на Сдружението на личните лекари в столицата.
Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2020 г.да бъде в размер на 297 млн. лв., което е 6.4% от очаквания бюджет за ЗОП на НЗОК за 2020г. Предложението е съобразено, с препоръките на Световната банкаи НЗС заувеличение на средствата за ПИМП до 2020, макар че при този ръст на бюджета за ПИМП е невъзможно да се достигнат препоръчаните 12% от ЗОП за 2020г./ 4.660 млр. лв/, което би са равнявало на 559 милиона лева.

През последните пет години, въпреки увеличението на бюджета в абсолютни стойности в ПИМП, трендът на

 

нарастване е очевидно недостатъчен като процент

 

от ЗОП на НЗОК. Финансирането на болничната помощ и за лекарствени средства в последните 5 години бележи ръст от приблизително13%, а в сектора ПИМП се наблюдава трайна тенденция за спад във финансирането на сектора с минус 8%. За компенсиране на тази диспропорция между болнична и извънболнична помощ и преодоляването и предлагаме: Повишение с 21 % /13% + 8%/ за 2020 г.на бюджета в сектор ПИМП 6.42% от ЗОП или 297 милиона лева. Предложеното увеличение на бюджета на ПИМП предлагаме да се разпредели пропорционално, като сме се съобразили с общоприети национални приоритети(детско здравеопазване, ваксинопрофилактика, профилактични прегледи и формиране на рискови групи с цел раннооткриване на заболявания и лечение, наблюдение на хроничноболни и др.).

 

Запазваме и тенденцията за акцент върху заплащането

 

за дейности, но с компенсация и в частта капитационно заплащане(което по същество е също заплащане за дейност), особено за пациентите деца. В резултат на предлаганите промени съотношението дейност /капитация е 56/44%. Увеличени са стойностите на извършваните дейности като приоритетно най-много е повишена стойността на профилактичните прегледи при деца и ваксинацията, но също и в останалите възрасти. Тези промени са в съответствие с приоритетите,свързани с профилактика, ранно откриване на заболявания, както и контрол на съществуващите хронични болести, залегнали в програмата на правителството в сектор здравеопазване до 2020г.

 

Отново предлагаме в  ЗБНЗОК отново да се разпише,

 

че не се допуска прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера,както и че резервът на НЗОК ще се използва при наличен преразход в ПИМП.Това да важи и за ПИМП, СИМП,лекарства и др. Обявяваме отново нашата позиция, че потребителската такса трябва да ез адължителна за всеки.Ако някоя институция реши,че трябва определени групи да бъдат освободени от нея,то същата да изработи механизъм,  с който да реинбурсиратоз и разход в полза на освободеното от нея лице.


Предлагаме варианти за решение.

 

1. При децата до навършване на 18 годишна възраст или приключване на средно образование, потребителската такса дасе е заплаща като при лицата, коит са упражнили правото си на пенсия. Остатъкът от таксата или целия и размер да се осигури от държавния бюджет. Припомняме, че и до момента,държавата не осигурява децата с пълния размер на здравноосигурителната вноска.

2. При освободените по повод налично заболяване:

1 вариант: да не заплащат потребителска такса само при прегледите свързани със заболяването,това са в над 95% диспансерно наблюдавани пациенти, имащи право на от 2 до 6 диспансерни прегледа годишно, а за заболявания извън тях да се фиксира брой прегледи, като в тези случаи таксата се покрива от институцията, създала привилегията. В случаи, извън горепосочените лицето заплаща потребителската такса.

2 вариант: При тези лица да се договори да се заплаща по- висока сума за капитация. Мотиви за това е , че към момента е прието част от цената на прегледа да е потребителската такса. Незаплащането от пациента, нито от освобождаващата институция на ПТ води до непълно и неравностойно спрямо другите групи лица заплащане на цената за преглед, което влошава осезаемо качеството на услугата, поставя и самите пациенти в неравностойно положение.Възразяваме срещу предлаганите от НЗОК промени Възразяваме срещу предлаганите от НЗОК промени Те ще затруднят оказването на медицинска помощ на пациентите и ще нарушат техните права
Не е истина, че болниците нерегламентирано искат доплащания Не е истина, че болниците нерегламентирано искат доплащания Допълнителните пари са необходими за нормалното функциониране на системата, поради липсата на достатъчно обществени средства
Силно сме притеснени от проекта на НРД Силно сме притеснени от проекта на НРД Недопустимо е лекари да се оплакват на пациентските организации от съсловната си организация
Каква е тази война в мирно време? Каква е тази война в мирно време? Психическата травма от инцидента ще остави дълбока следа у медиците, казват от БАПЗГ
Преминаха се всички граници на нормалността Преминаха се всички граници на нормалността Проявата на осъдително и неприемливо отношение към медицински лица е поредното доказателство за срива в отношенията лекар- пациент, казват от БЛС
Не влизайте в саморазправа с медици Не влизайте в саморазправа с медици Категорично осъждаме насилието и бруталната агресия над лекари и сестри тази нощ в УМБАЛ „Св. Анна", казват от пациентски организации "Заедно с теб"
Изразяваме безрезервната си подкрепа към Пирогов Изразяваме безрезервната си подкрепа към Пирогов При този сериозен инцидент Вие отново проявихте висок професионализъм, казват от БЛС
Благодарим на всички, помогнали в „Пирогов“ Благодарим на всички, помогнали в „Пирогов“ Нека се отнасяме с уважение и респект към тези, които са избрали професии в името на здравето и живота, казват от БАПЗГ
НС да отмени новия Закон за социални услуги НС да отмени новия Закон за социални услуги Интересът на децата да бъдат отглеждани в семейството от биологичните им родители не е защитен, казват от Светия Синод на Българската Православна Църква
Д-р Боряна Петкова: Къде бяхте, когато педиатрите простестираха Д-р Боряна Петкова: Къде бяхте, когато педиатрите простестираха Лекарката работи в подкрепа на хората, изгубили бебетата си
1 2 3 ... 20 »